Dotazník pro knihovny 2003

zpracované výsledky dotazníku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak všichni víte, v letošním roce končí program financovaný MŠMT ČR Informační zdroje pro výzkum a vývoj, díky kterému máme v národní licenci přístup k databázím EBSCO.

Obracím se proto na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který bude po zpracování součástí závěrečné hodnotící zprávy. Zároveň - protože očekáváme vyhlášení programu dalšího - naznačí Váš případný zájem o pokračování účasti v konsorciu.

Prosím, aby dotazník vyplnilo co nejvíce knihoven, které jsou v projektu eIFL Direct zapojeny. V případě vysokých škol, prosím o vyplnění i jednotlivé fakultní knihovny a v případě Akademie věd ČR i knihovny jednotlivých ústavů. Termín k odeslání dotazníku je 5. 6. 2003.

Děkuji vám za spolupráci,
PhDr. Hana Nová
koordinátorka projektu eIFL Direct ČR

| Zpět |

22.5.2003