Společné zasedání všech účastníků
(uprostřed ing. Martin Svoboda, ředitel Státní technické knihovny)