Knihovny muzeí a archivů
Site   03/2001 04/2001 05/2001 06/2001 07/2001 08/2001 09/2001 10/2001 11/2001 12/2001 Celkem
CENTRAL STATE ARCHIVES IN PRAGUE Ústřední státní archiv Praha 0 0 3 107 9 28 27 11 16 0 201
LIBRARY MUSEUM OF DECORATIVE ARTS Umělecko-průmyslové muzeum 7 0 0 0 0 0 5 12 9 3 36
NARODNI MUSEUM Národní muzeum 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 16
SOKOLOV DISTRICT MUSEUM Okresní knihovna a muzeum Sokolov 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 10
TEPLICE COUNTY MUSEUM LIBRARY Okresní muzeum Teplice 0 0 0 0 46 0 0 0 0 3 49
WESTBOHEMIAN MUSEUM Západočeské muzeum 10 12 0 0 0 0 0 10 16 0 48
Součet   17 12 3 107 55 36 34 33 53 10