Ostatní knihovny
Site   03/2001 04/2001 05/2001 06/2001 07/2001 08/2001 09/2001 10/2001 11/2001 12/2001 Celkem
ARCHBISHOP GRAMMAR SCHOOL Arcibiskupské gymnázium 4 7 0 0 0 0 0 21 0 0 32
BUSINESS ACADEMY Obchodní akademie Valašské Meziříčí 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
INSTITUE FOR THE COMENIUS STATE LIBRARY OF EDUCATION Státní pedagogická knihovna Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
INTL BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY Mezinárodní baptistický seminář 13 5 8 28 0 2 24 116 4 0 200
NATIONAL LIBRARY OF CZECH REPUBLIC Národní knihovna ČR 1819 946 1684 476 133 652 372 382 786 222 7472
OPEN SOCIETY FUND - PRAGUE Open Society Fund Praha 5225 4614 4694 1015 886 1189 1471 2326 2875 1716 26011
PARLIAMENTARY LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC Parlamentní knihovna 60 62 42 8 5 13 12 43 157 89 491
SECONDARY SCHOOL Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SOCIETY FOR LEGAL & ECONOMIC EDUCATION Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání 185 0 0 0 0 0 0 0 6 0 191
STATE TECHNICAL LIBRARY Státní technická knihovna 1484 323 1661 287 130 93 82 511 387 236 5194
Součet   8790 5957 8089 1814 1154 1949 1961 3399 4224 2264