Krajské knihovny
Site   03/2001 04/2001 05/2001 06/2001 07/2001 08/2001 09/2001 10/2001 11/2001 12/2001 Celkem
FRANTISEK BARTOS LIBRARY Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 6 29 30 2 10 3 2 2 72 0 156
MORAVSKA ZEMSKA LIBRARY Moravská zemská knihovna 15 137 163 111 107 45 65 524 514 286 1967
PARDUBICE CITY LIBRARY Krajská knihovna v Pardubicích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
PILSEN STATE RESEARCH LIBRARY Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 0 0 0 0 0 0 0 0 116 9 125
STATE RESEARCH LIBRARY CESKE BUDEJOVICE Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 15 12 3 23 2 0 0 21 94 15 185
STATE RESEARCH LIBRARY HRADEC KRALOVE Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 178 258 217 42 167 66 102 305 292 32 1659
STATE RESEARCH LIBRARY IN KLADNO Středočeská vědecká knihovna Kladno 91 26 56 27 2 0 24 86 146 182 640
STATE RESEARCH LIBRARY IN OSTRAVA Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 175 316 182 7 56 15 40 127 133 44 1095
STATE RESEARCH LIBRARY OLOMOUC Vědecká knihovna v Olomouci 125 62 273 123 255 47 15 49 84 149 1182
Součet   599 811 894 335 589 173 246 1112 1451 731