Knihovny AV ČR a výzkumných ústavů
Site   01/2002 02/2002 03/2002 04/2002 05/2002 06/2002 07/2002 08/2002 09/2002 10/2002 11/2002 12/2002 Celkem
ACADEMY OF SCIENCES Akademie věd ČR 69 71 98 142 302 49 26 27 93 183 81 60 1201
AGRICULTURAL RESEARCH INST Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CZECH HYDROMETEOROLOGICAL INST Český hydrometeorologický ústav 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
INST OF BIOPHYSICS Biofyzikální ústav AV ČR 0 16 3 8 6 23 27 4 97 123 6 13 326
INST OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 16 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 24
INSTITUT OF SOCIOLOGY Sociologický ústav AV ČR 136 149 31 114 243 144 189 14 68 125 108 132 1453
INSTITUTE OF ANALYTICAL CHEMISTRY Ústav analytické chemie AV ČR 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 39
INSTITUTE OF ATMOSPHERIC PHYSICS Ústav fyziky atmosféry AV ČR 0 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 42 84
INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE Ústav informatiky AV ČR 2 2 1 27 3 0 5 0 18 4 0 24 86
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BOTANY Ústav experimentální botaniky AV ČR 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7
INSTITUTE OF INORGANIC CHEMISTRY Ústav anorganické chemie AV ČR 1 9 1 1 2 6 4 0 0 0 0 5 29
INSTITUTE OF INTL RELATIONS Ústav mezinárodních vztahů 0 0 91 93 16 0 0 0 0 54 0 26 280
INSTITUTE OF MACROMOLECULAR CHEMESTRY Ústav makromolekulární chemie AV ČR 0 17 1 8 2 0 0 0 0 0 0 2 30
INSTITUTE OF PHYSICS OF MATERIALS Ústav fyziky materiálů AV ČR 53 1 16 0 24 0 1 0 2 2 28 64 191
INSTITUTE OF PHYSIOLOGY Fyziologický ústav AV ČR 46 30 3 0 99 123 67 81 15 30 26 2 522
INSTITUTE OF PLASMA PHYSICS Ústav fyziky plazmatu AV ČR 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
INSTITUTE OF THERMOMECHANICS Ústav termomechaniky AV ČR 6 14 3 0 5 7 25 0 0 0 0 3 63
INSTITUTE OF VERTEBRATE BIOLOGY Ústav biologie obratlovců AV ČR 0 0 0 4 0 34 0 0 0 0 0 0 38
J HEYROVSKY INST OF PHYSICAL CHEMISTRY Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR 20 4 3 0 3 5 14 0 0 0 0 0 49
LIBRARY OF OCCUPATIONAL SAFETY RESEARCH Výzkumný ústav bezpečnosti práce 0 18 0 33 5 0 12 0 4 0 0 0 72
NUCLEAR RESEARCH INST Ústav jaderného výzkumu 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
RESEARCH INST FOR LABOR & SOCIAL AFFAIRS Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 6 239 259 154 37 5 7 26 15 17 4 133 902
RESEARCH INST OF ANIMAL PRODUCTION Výzkumný ústav živočišné výroby 0 0 4 0 5 0 23 36 4 24 0 0 96
RESEARCH INST OF CROP PRODUCTION Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha 10 0 2 0 4 155 112 5 11 25 30 1 355
UTIA AV CR Ústav teorie informace a automatizace AV ČR 0 3 2 1 3 0 0 4 10 0 0 0 23
VETERINARY RESEARCH INST Výzkumný ústav veterinárního lékařství 200 125 220 174 119 63 32 184 113 187 173 60 1650
WATER RESEARCH INST Výzkumný ústav vodohospodářský 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 8 17
Součet   604 726 766 765 879 617 544 385 450 774 461 602