Knihovny muzeí, galerií a archivů
Site   01/2002 02/2002 03/2002 04/2002 05/2002 06/2002 07/2002 08/2002 09/2002 10/2002 11/2002 12/2002 Celkem
CENTRAL STATE ARCHIVES IN PRAGUE Státní ústřední archiv Praha 9 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Židovské muzeum v Praze 0 0 0 17 5 0 0 0 0 0 22 0 44
LIBRARY MUSEUM OF DECORATIVE ARTS Umělecko-průmyslové muzeum 100 60 135 1 0 0 0 0 2 26 0 0 324
MORAVIAN GALLERY IN BRNO Moravská galerie Brno 0 0 0 19 12 7 0 0 1 1 0 17 57
NARODNI MUSEUM Národní muzeum 0 0 6 2 0 2 4 16 1 0 0 0 31
NATIONAL TECHNICAL MUSEUM Národní technické muzeum 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 1 0 19
SOKOLOV DISTRICT MUSEUM Okresní muzeum Sokolov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
STATE ARCHIVE PRAGUE-EAST Státní okresní archiv Praha-východ 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
TEPLICE COUNTY MUSEUM LIBRARY Okresní muzeum Teplice 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
WESTBOHEMIAN MUSEUM Západočeské muzeum 0 13 6 1 17 0 0 0 2 0 0 0 39
Součet   109 73 149 62 50 11 16 16 6 56 23 17