Ostatní knihovny
Site   01/2002 02/2002 03/2002 04/2002 05/2002 06/2002 07/2002 08/2002 09/2002 10/2002 11/2002 12/2002 Celkem
ARCHBISHOP GRAMMAR SCHOOL Arcibiskupské gymnázium 0 5 40 19 10 0 0 0 0 0 0 0 74
BOHUSLAV MARTINU FOUNDATION Nadace Bohuslava Martinů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
BUSINESS ACADEMY Obchodní akademie Valašské Meziříčí 62 0 77 6 0 0 5 0 0 0 0 0 150
CENTRAL AGRICULTURE AND FORESTRY LIBRARY Ústřední zemědělská a lesnická knihovna 0 0 0 122 35 96 26 30 0 1 15 0 325
GENDER STUDIES LIBRARY Gender Studies 3 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
INSTITUTE FOR THE COMENIUS STATE LIBRARY OF EDUCATION Státní pedagogická knihovna J.A.Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
INTL BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY Mezinárodní baptistický seminář 46 4 7 0 0 2 2 0 0 4 7 0 72
MULTICULTRAL CENTRE Multikulturní centrum Praha 0 0 0 26 119 0 24 0 8 32 4 3 216
NATIONAL LIBRARY OF CZECH REPUBLIC Národní knihovna ČR 781 730 1151 1519 846 583 242 180 1024 857 1467 732 10112
OPEN SOCIETY FUND - PRAGUE (obecné heslo) Open Society Fund Praha 263 356 233 73 7 11 93 19 0 56 66 65 1242
PARLIAMENTARY LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC Parlamentní knihovna 62 25 4 8 40 0 16 3 5 52 3 43 261
SANANIM Sananim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 192
SECONDARY SCHOOL Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SPSE-HAVIROV Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
STATE TECHNICAL LIBRARY Státní technická knihovna 132 166 329 188 156 168 259 23 49 99 167 137 1873
Součet   1352 1301 1851 1961 1213 866 667 255 1087 1299 1729 980