VŠ knihovny
Site   01/2002 02/2002 03/2002 04/2002 05/2002 06/2002 07/2002 08/2002 09/2002 10/2002 11/2002 12/2002 Celkem
ANGLO-AMERICAN COLLEGE Anglo-American College 0 0 25 53 8 0 34 0 0 0 31 7 158
BRNO MENDEL UNIV OF AGRICULTURE & FORESTRY Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 6 64 16 30 0 95 234 4 6 22 34 111 622
BRNO UNIV OF TECHNOLOGY Vysoké učení technické Brno 192 56 248 248 167 63 75 147 121 96 158 291 1862
CENTER FOR THEORETICAL STUDY Centrum pro teoretická studia UK 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CHARLES UNIV Karlova univerzita 3734 2741 3968 5095 5590 2464 1751 1293 2392 5039 5628 2995 42690
CZECH TECH UNIV IN PRAGUE České vysoké učení technické 0 0 0 150 134 106 32 26 48 173 154 83 906
CZECH UNIV OF AGRICULTURE - PRAGUE Česká zemědělská univerzita 133 126 647 495 365 438 932 245 262 180 203 152 4178
INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY PRAGUE Vysoká škola chemicko-technologická 123 197 121 111 93 69 97 115 96 159 295 328 1804
JE PURKYN UNIV Univerzita J.E.Purkyně 8 4 13 103 12 1 79 0 0 51 0 12 283
KARLOVY VARY COLLEGE Vysoká škola Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 131
LIBEREC TECHNICAL UNIV Technická univerzita Liberec 51 125 99 68 41 15 14 23 103 76 68 309 992
LIBRARY OF PALACKY UNIV Univerzita Palackého 372 762 683 429 326 314 811 397 425 747 795 332 6393
MASARYK UNIV BRNO Masarykova univerzita 1321 1344 1562 1388 1411 971 1261 406 496 1816 1903 914 14793
OSTRAVA TECHNICAL UNIV Technická univerzita Ostrava 31 42 33 52 47 32 20 1 4 149 32 43 486
OSTRAVA UNIV LIBRARY Ostravská univerzita 168 208 532 513 244 849 194 64 707 324 161 242 4206
PRAGUE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING Elektrotechnická fakulta ČVUT  0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PURKYNE MILITARY MED ACADEMY Vojenská lékařská akademie J.E.Purkyně 13 1 6 30 2 6 0 3 0 3 39 22 125
SILESIAN UNIV Slezská univerzita 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SILESIAN UNIV OPAVA Slezská univerzita - F.filozoficko-přírodov. 57 55 0 0 31 2 0 0 0 1 0 4 150
SLEZ UNIVERCITY FPF Slezská univerzita - F.filozoficko-přírodov. 0 47 42 28 49 13 4 0 5 17 21 23 249
TOMAS BATA UNIV IN ZLIN  Univerzita Tomáše Bati 13 60 131 85 117 39 22 0 102 391 21 72 1053
UNIV OF NEW YORK IN PRAGUE University of New York/Prague 399 55 205 231 150 23 17 2 10 2 108 203 1405
UNIV OF PARDUBICE Univerzita Pardubice 13 32 186 218 75 57 0 0 28 171 113 267 1160
UNIV OF VETERINARY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES BRNO Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 0 0 0 0 0 0 6 2 68 65 22 0 163
UNIV OF WEST BOHEMIA Západočeská univerzita 201 1622 395 335 195 254 84 52 107 509 1042 363 5159
UNIVERSITY OF ECONOMICS PRAGUE Vysoká škola ekonomická 222 277 684 865 605 272 136 66 402 1222 890 407 6048
UNIVERSITY OF EDUCATION Vysoká škola pedagogická 97 82 176 38 23 22 0 0 440 227 150 42 1297
UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA Jihočeská univerzita 96 11 31 88 113 34 0 9 462 38 29 312 1223
Součet   7252 7919 9810 10653 9798 6139 5803 2855 6284 11478 11897 7665