Knihovny AV ČR a výzkumných ústavů
Site   01/2003 02/2003 03/2003 04/2003 05/2003 06/2003 07/2003 08/2003 09/2003 10/2003 11/2003 12/2003 Celkem
ACADEMY OF SCIENCES Akademie věd ČR 125 127 286 111 163 70 159 115 78 178 384 243 2039
ADRICULTURE RESEARCH INST Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
CZECH HYDROMETEOROLOGICAL INST Český hydrometeorologický ústav 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
CZECH REPUBLIC INST OF PHYSICS Fyzikální ústav AV ČR 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
INST OF BIOPHYSICS Biofyzikální ústav AV ČR 3 1 0 13 0 6 0 0 2 7 8 7 47
INSTITUT OF SOCIOLOGY Sociologický ústav AV ČR 123 98 177 85 131 147 161 146 144 129 69 41 1451
INSTITUTE FOR CLASSICAL STUDIES Ústav klasických studií AV ČR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
INSTITUTE OF ANALYTICAL CHEMISTRY Ústav analytické chemie AV ČR 0 0 33 110 0 0 0 0 4 0 21 0 168
INSTITUTE OF ART HISTORY Ústav dějin umění AV ČR 0 0 0 0 0 5 39 15 0 2 0 0 61
INSTITUTE OF ATMOSPHERIC PHYSICS Ústav fyziky atmosféry AV ČR 2 0 3 0 0 0 33 0 0 10 0 0 48
INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE Ústav informatiky AV ČR 2 0 9 27 5 3 18 11 4 0 5 2 86
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BOTANY Ústav experimentální botaniky AV ČR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
INSTITUTE OF INORGANIC CHEMISTRY Ústav anorganické chemie AV ČR 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 2 0 10
INSTITUTE OF INTL RELATIONS Ústav mezinárodních vztahů 92 72 3 30 57 35 62 781 397 434 374 18 2355
INSTITUTE OF MACROMOLECULAR CHEMESTRY Ústav makromolekulární chemie AV ČR 49 60 42 46 196 16 8 11 18 3 4 20 473
INSTITUTE OF PHYSICS OF MATERIALS Ústav fyziky materiálů AV ČR 17 118 49 2 119 69 0 17 21 44 37 23 516
INSTITUTE OF PHYSIOLOGY Fyziologický ústav AV ČR 6 6 3 36 101 49 53 37 38 65 26 55 475
INSTITUTE OF PLASMA PHYSICS Ústav fyziky plazmatu AV ČR 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
INSTITUTE OF THERMOMECHANICS Ústav termomechaniky AV ČR 2 34 47 5 34 13 29 5 16 0 0 0 185
INSTITUTE OF VERTEBRATE BIOLOGY Ústav biologie obratlovců AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 13 20 3 0 0 36
J HEYROVSKY INST OF PHYSICAL CHEMISTRY Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR 1 7 1 18 8 3 4 0 20 73 32 6 173
LIBRARY OF OCCUPATIONAL SAFETY RESEARCH Výzkumný ústav bezpečnosti práce 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 19
NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE Ústav jaderného výzkumu 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
RESEARCH INST FOR LABOR & SOCIAL AFFAIRS Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 46 19 0 106 68 0 0 0 8 3 0 2 252
RESEARCH INST OF ANIMAL PRODUCTION Výzkumný ústav živočišné výroby 5 1 0 0 0 8 3 0 13 13 1 8 52
RESEARCH INST OF CROP PRODUCTION Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha 23 43 31 68 7 30 20 33 6 20 18 0 299
UTIA AV CR Ústav teorie informace a automatizace AV ČR 16 15 8 17 4 2 0 0 0 0 0 0 62
VETERINARY RESEARCH INST Výzkumný ústav veterinárního lékařství 285 175 151 189 113 76 21 182 62 456 306 273 2289
WATER RESEARCH INST Výzkumný ústav vodohospodářský 29 50 0 0 0 0 11 0 29 0 0 163 282
Součet   847 828 847 863 1012 532 622 1369 887 1446 1289 863