Knihovny muzeí, galerií a archivů
Site   01/2003 02/2003 03/2003 04/2003 05/2003 06/2003 07/2003 08/2003 09/2003 10/2003 11/2003 12/2003 Celkem
CENTRAL STATE ARCHIVES IN PRAGUE Státní ústřední archiv v Praze 0 0 0 0 0 25 10 0 14 20 22 25 116
JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Židovské muzeum v Praze 14 16 20 0 0 31 35 8 1 6 75 56 262
LIBRARY MUSEUM OF DECORATIVE ARTS Umělecko-průmyslové muzeum 0 0 55 1 0 7 7 0 0 3 0 5 78
MORAVIAN GALLERY IN BRNO Moravská galerie Brno 0 0 0 0 1 1 60 8 11 4 0 0 85
MORAVIAN MUSEUM Moravské zemské muzeum 0 0 0 0 16 0 0 0 0 28 0 0 44
NARODNI MUSEUM Národní muzeum 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7
NATIONAL GALLERY IN PRAGUE Národní galerie v Praze 0 0 0 0 0 0 11 21 8 3 0 1 44
NATIONAL HISTORY MUSEUM IN OLOMOUC Vlastivědné muzeum v Olomouci 0 0 0 0 0 0 0 15 12 13 0 0 40
NATIONAL TECHNICAL MUSEUM Národní technické muzeum 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
SOKOLOV DISTRICT MUSEUM Okresní muzeum Sokolov 2 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
WESTBOHEMIAN MUSEUM Západočeské muzeum 0 0 14 0 13 0 0 41 0 0 0 0 68
Součet   25 29 95 1 30 64 125 93 50 77 97 87