Ostatní knihovny a instituce
Site   01/2003 02/2003 03/2003 04/2003 05/2003 06/2003 07/2003 08/2003 09/2003 10/2003 11/2003 12/2003 Celkem
BOHUSLAV MARTINU FOUNDATION Nadace Bohuslava Martinů 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
BUSINESS ACADEMY Obchodní akademie Valašské Meziříčí 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
CENTRAL AGRICULTURE AND FORESTRY LIBRARY Ústřední zemědělská a lesnická knihovna 0 5 15 1 0 0 3 0 4 0 0 4 32
INFORMATION CENTER ON NATO Informační centrum NATO 0 0 0 0 40 116 7 7 2 13 39 4 228
INSTITUTE FOR THE COMENIUS STATE LIBRARY OF EDUCATION Státní pedagogická knihovna J.A.Komenského 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE International School of Prague 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 137 3 224
INTL BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY Mezinárodní baptistický seminář 0 84 48 8 35 0 7 0 54 114 77 95 522
MULTICULTRAL CENTRE Multikulturní centrum Praha 10 0 0 34 29 13 12 0 30 16 18 21 183
NATIONAL LIBRARY OF CZECH REPUBLIC Národní knihovna ČR 1970 1515 823 662 914 625 263 569 766 1880 1132 1344 12463
OPEN SOCIETY FUND - PRAGUE (obecné heslo) Open Society Fund Praha 31 43 60 33 6 16 0 1 5 53 63 87 398
PARLIAMENTARY LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC Parlamentní knihovna 30 26 15 2 12 23 0 2 36 6 11 0 163
SANANIM Sananim 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
SPSE-HAVIROV Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
STATE TECHNICAL LIBRARY Státní technická knihovna 606 158 83 178 171 306 58 327 291 1758 326 194 4456
Součet   2661 1831 1065 918 1207 1099 350 906 1191 3924 1803 1757