Knihovny muzeí, galerií a archivů
Site   01/2004 02/2004 03/2004 04/2004 05/2004 06/2004 Celkem
CENTRAL STATE ARCHIVES IN PRAGUE Státní ústřední archiv v Praze 0 0 0 0 0 0 0
JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Židovské muzeum v Praze 15 19 0 0 9 26 69
LIBRARY MUSEUM OF DECORATIVE ARTS Umělecko-průmyslové muzeum 0 0 0 0 0 3 3
MORAVIAN GALLERY IN BRNO Moravská galerie Brno 0 0 18 0 6 23 47
MORAVIAN MUSEUM Moravské zemské muzeum 19 0 0 0 0 0 19
NARODNI MUSEUM Národní muzeum 14 0 4 0 0 0 18
NATIONAL GALLERY IN PRAGUE Národní galerie v Praze 0 0 0 0 0 0 0
NATIONAL HISTORY MUSEUM IN OLOMOUC Vlastivědné muzeum v Olomouci 1 0 0 0 0 0 1
NATIONAL TECHNICAL MUSEUM Národní technické muzeum 0 0 0 0 0 0 0
SOKOLOV DISTRICT MUSEUM Okresní muzeum Sokolov 0 0 0 0 0 0 0
WESTBOHEMIAN MUSEUM Západočeské muzeum 0 0 0 0 0 3 3
Součet   49 19 22 0 15 55