Ostatní knihovny a instituce
Site   01/2003 02/2004 03/2004 04/2004 05/2004 06/2004 Celkem
BOHUSLAV MARTINU FOUNDATION Nadace Bohuslava Martinů 0 11 0 0 0 0 11
BUSINESS ACADEMY Obchodní akademie Valašské Meziříčí 0 0 0 0 0 0 0
CENTRAL AGRICULTURE AND FORESTRY LIBRARY Ústřední zemědělská a lesnická knihovna 14 56 0 0 0 8 78
INFORMATION CENTER ON NATO Informační centrum NATO 1 2 274 59 238 112 686
INSTITUTE FOR THE COMENIUS STATE LIBRARY OF EDUCATION Národní pedagogická knihovna Komenského 0 2 17 8 0 25 52
INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE International School of Prague 659 158 339 143 63 94 1456
INTL BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY Mezinárodní baptistický seminář 143 233 286 238 235 342 1477
MULTICULTRAL CENTRE Multikulturní centrum Praha 21 0 31 6 26 11 95
NATIONAL LIBRARY OF CZECH REPUBLIC Národní knihovna ČR 771 716 1113 2215 599 430 5844
OPEN SOCIETY FUND - PRAGUE (obecné heslo) Open Society Fund Praha 101 340 326 164 272 86 1289
PARLIAMENTARY LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC Parlamentní knihovna 3 37 13 4 34 33 124
SANANIM Sananim 0 0 0 0 0 0 0
SPSE-HAVIROV Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov 32 0 5 0 0 0 37
STATE TECHNICAL LIBRARY Státní technická knihovna 1142 250 165 326 327 243 2453
Součet   2887 1805 2569 3163 1794 1384