Souhrnná statistika za rok 2004
  01/2004 02/2004 03/2004 04/2004 05/2004 06/2004 Celkem
VŠ knihovny 15 023 17 347 20 103 26 754 14 343 10 287 103 857
Knihovny AV ČR a výzkumných ústavů 1 789 2 153 2 174 2 765 1 882 1 191 11 954
Krajské knihovny 2 230 2 402 2 438 1 516 1 448 1 525 11 559
Lékařské knihovny 3 100 4 212 3 762 2 631 1 974 1 741 17 420
Veřejné knihovny 115 172 298 133 164 227 1 109
Knihovny muzeí, galerií a archívů 49 19 22 0 15 55 160
Státní správa 65 2 2 6 1 0 76
Ostatní knihovny 2 887 1 805 2 569 3 163 1 794 1 384 13 602
Celkem 25 258 28 112 31 368 36 968 21 621 16 410