Knihovny muzeí, galerií a archivů
Site   01/2005 02/2005 03/2005 04/2005 05/2005 06/2005 07/2005 08/2005 09/2005 10/2005 11/2005 12/2005 Celkem
CENTRAL STATE ARCHIVES IN PRAGUE Státní ústřední archiv v Praze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORAVIAN MUSEUM Moravské zemské muzeum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATIONAL FILM ARCHIVE Národní filmový archiv 7 20 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 27
NATIONAL HISTORY MUSEUM IN OLOMOUC Vlastivědné muzeum v Olomouci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOKOLOV DISTRICT MUSEUM Okresní muzeum Sokolov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
WESTBOHEMIAN MUSEUM Západočeské muzeum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Součet   7 20 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 28