Ústavy AV ČR a další výzkumné ústavy
Site   01/2005 02/2005 03/2005 04/2005 05/2005 06/2005 07/2005 08/2005 09/2005 10/2005 11/2005 12/2005 Celkem
AGRICULTURE RESEARCH INST Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 33 25 67 49 5 6 6 0 5 3 0 5 204
COTTON INDUSTRY RESEARCH INST Výzkumný ústav bavlnářský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CZECH HYDROMETEOROLOGICAL INST Český hydrometeorologický ústav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CZECH REPUBLIC INST OF PHYSICS Fyzikální ústav AV ČR 228 63 208 120 58 176 94 142 189 126 83 113 1600
INST OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND GENETICS Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 1 4 10 10 1 7 5 7 3 1 3 1 53
INST OF BIOPHYSICS Biofyzikální ústav AV ČR 33 80 32 15 24 20 45 11 10 7 38 4 319
INST OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 124 115 118 104 37 210 88 62 25 31 56 24 994
INSTITUT OF SOCIOLOGY Sociologický ústav AV ČR 458 333 295 385 580 265 486 267 227 441 478 387 4602
INSTITUTE FOR CLASSICAL STUDIES Ústav klasických studií AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF ANALYTICAL CHEMISTRY Ústav analytické chemie AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF ART HISTORY Ústav dějin umění AV ČR 0 0 12 0 2 2 0 0 0 0 5 1 22
INSTITUTE OF ATMOSPHERIC PHYSICS Ústav fyziky atmosféry AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF BOTANY Botanický ústav AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE Ústav informatiky AV ČR 14 41 7 16 17 43 2 5 1 9 61 14 230
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BOTANY Ústav experimentální botaniky AV ČR 2 7 26 30 70 3 0 0 0 8 20 15 181
INSTITUTE OF INORGANIC CHEMISTRY Ústav anorganické chemie AV ČR 12 14 9 27 1 5 6 8 4 2 9 0 97
INSTITUTE OF MACROMOLECULAR CHEMESTRY Ústav makromolekulární chemie AV ČR 59 121 88 36 72 64 67 47 44 124 60 107 889
INSTITUTE OF PHYSICS OF MATERIALS Ústav fyziky materiálů AV ČR 20 96 20 90 8 390 173 57 13 79 45 20 1011
INSTITUTE OF PHYSIOLOGY Fyziologický ústav AV ČR 217 225 310 229 193 165 170 353 207 268 233 95 2665
INSTITUTE OF PLASMA PHYSICS Ústav fyziky plazmatu AV ČR 7 0 0 0 0 6 13 0 0 0 0   26
INSTITUTE OF THERMOMECHANICS Ústav termomechaniky AV ČR 8 14 8 3 0 28 0 0 7 16 4 19 107
INSTITUTE OF VERTEBRATE BIOLOGY Ústav biologie obratlovců AV ČR 17 50 88 73 152 23 19 235 358 166 145 92 1418
J HEYROVSKY INST OF PHYSICAL CHEMISTRY Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR 22 0 2 0 10 0 0 0 0 9 70 11 124
MASARYKS INST Masarykův ústav AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
MATHEMATICAL INST Matematický ústav AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE Ústav jaderného výzkumu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
RESEARCH INST OF GEODESY TOPOGRAPHY AND CARTOGRAPHY Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 88 19 37 30 139 8 0 16 0 0 2 10 349
UTIA AV CR Ústav teorie informace a automatizace AV ČR 28 20 17 9 8 13 22 9 2 21 15 8 172
VETERINARY RESEARCH INST Výzkumný ústav veterinárního lékařství 47 34 38 31 33 26 24 40 22 52 84 44 475
Součet   1418 1261 1392 1257 1411 1460 1220 1259 1117 1363 1411 972 15541