Knihovny muzeí, galerií a archivů
Site   01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 Celkem
CENTRAL STATE ARCHIVES IN PRAGUE Státní ústřední archiv v Praze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORAVIAN MUSEUM Moravské zemské muzeum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUSEUM OF ARTS OLOMOUC Muzeum umění Olomouc 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NATIONAL FILM ARCHIVE Národní filmový archiv 5 2 16 29 0 34 23 7 129 492 46 44 827
NATIONAL HISTORY MUSEUM IN OLOMOUC Vlastivědné muzeum v Olomouci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOKOLOV DISTRICT MUSEUM Okresní muzeum Sokolov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WESTBOHEMIAN MUSEUM Západočeské muzeum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Součet   5 2 16 31 0 34 23 7 129 492 46 44