Ústavy AV ČR a další výzkumné ústavy
Site   01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 Celkem
AGRICULTURE RESEARCH INST Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 21 4 20 10 4 3 4 22 7 3 12 0 110
ASTRONOMICAL INST Astronomický ústav AV ČR 0 0 1 17 206 7 2 3 7 17 13 2 275
COTTON INDUSTRY RESEARCH INST Výzkumný ústav bavlnářský 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CZECH HYDROMETEOROLOGICAL INST Český hydrometeorologický ústav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CZECH REPUBLIC INST OF PHYSICS Fyzikální ústav AV ČR 142 64 43 112 135 60 111 72 72 114 77 118 1120
INSTITUTE OF ANIMAL SCIENCE               17 2 44 8 5 2 78
INST OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND GENETICS Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
INST OF BIOPHYSICS Biofyzikální ústav AV ČR 10 26 15 9 2 5 12 6 23 4 8 1 121
INST OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 102 90 120 138 162 209 227 136 146 152 330 159 1971
INST OF SLAVONIC STUDIES Slovanský ústav AV ČR 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
INSTITUT OF SOCIOLOGY Sociologický ústav AV ČR 452 294 491 491 238 222 218 75 104 346 239 256 3426
INSTITUTE FOR CLASSICAL STUDIES Ústav klasických studií AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF ANALYTICAL CHEMISTRY Ústav analytické chemie AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF ART HISTORY Ústav dějin umění AV ČR 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14
INSTITUTE OF ATMOSPHERIC PHYSICS Ústav fyziky atmosféry AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF BOTANY Botanický ústav AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE Ústav informatiky AV ČR 6 19 23 54 61 41 33 16 22 26 42 0 343
INSTITUTE OF DENTAL RESEARCH Výzkumný ústav stomatologický 90 71 53 42 69 13 58 62 32 115 18 28 651
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BOTANY Ústav experimentální botaniky AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF INORGANIC CHEMISTRY Ústav anorganické chemie AV ČR 2 7 0 1 4 5 15 5 1 14 1 0 55
INSTITUTE OF MACROMOLECULAR CHEMESTRY Ústav makromolekulární chemie AV ČR 241 116 147 145 294 84 135 58 142 94 130 94 1680
INSTITUTE OF PHYSICS OF MATERIALS Ústav fyziky materiálů AV ČR 34 22 17 21 45 64 20 78 21 42 86 38 488
INSTITUTE OF PHYSIOLOGY Fyziologický ústav AV ČR 320 434 484 346 297 335 310 332 299 367 534 275 4333
INSTITUTE OF PLASMA PHYSICS Ústav fyziky plazmatu AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF THERMOMECHANICS Ústav termomechaniky AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF VERTEBRATE BIOLOGY Ústav biologie obratlovců AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J HEYROVSKY INST OF PHYSICAL CHEMISTRY Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASARYKS INST Masarykův ústav AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATHEMATICAL INST Matematický ústav AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE Ústav jaderného výzkumu 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
RESEARCH INST OF GEODESY TOPOGRAPHY AND CARTOGRAPHY Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 0 0 4 4 49 3 28 8 0 9 0 1 106
UTIA AV CR Ústav teorie informace a automatizace AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VETERINARY RESEARCH INST Výzkumný ústav veterinárního lékařství 26 45 37 21 118 33 26 17 16 34 31 34 438
Součet   1 447 1 195 1 461 1 441 1 684 1 084 1 216 892 936 1 345 1 526 1 011