eifl.nkp.cz

Multilicence pro vstup do databází EBSCO

Narodni knihovna CR   EBSCO Publishing

European Academic Advisory Board 2008 (Sevilla, Španělsko)

Evropský akademický poradní výbor fy EBSCO Publishing byl jmenován v roce 2007 a je sestaven ze zástupců knihoven nebo konsorcií z evropských zemí, kde jsou s databázemi fy EBCSO Publishing dlouholeté zkušenosti. Jednání se zúčastnilo 25 zástupců z 19 států. Firmu EBSCO Publishing zastupovali pánové Sam Brooks (Senior Vice-President of Sales and Marketing), Scott Bernier (Senior Director of Marketing) a Paul Donovan (Vice President of Sales for Europe).

Většinu prezentací měl pan S. Brooks, který také moderoval diskuse. Prezentace se týkaly nových plánů firmy v oblasti nabízených odborných plnotextových databází. EBSCO např. jedná s vydavatelstvími Sage a NISC. V roce 2009 budou zpřístupněny nové databáze z medicíny, politických věd, architektury a umění a dalších vědních oborů. V oblasti zpřístupňování archivních titulů v digitální podobě se ve spolupráci s American Antiquarian Society připravuje databáze amerických historických periodik, která vycházela v letech 1693–1876; celkem asi 6 500 titulů, což je cca 10 milionů stránek včetně obrázků. S American Theological Library Association se jedná o doplnění databáze ATLA a to především o seriály a monografie z 19. a 20.století. Velkou diskusi přinesl návrh na zařazení abstrakt a rejstříků dvou nejvýznamnějších databází Academic Search Complete a Business Source Complete do Googlu. Cílem je co nejširší zpřístupnění databází s využitím populárnosti a rozšířenosti Googlu, ale na druhé straně jsou obavy, zda by uživatelé využívali i plné texty a jakým nejjednodušším způsobem by se k nim dostali.

Dále byli zmíněny výhody využívání propojení databází a katalogů knihoven prostřednictvím služby SFX a propojení do citační databáze WoS. Pan S. Brooks prezentoval nové verze databází Academic a Business a jejich rozšířený obsahu co do počtu titulů, tak také vědních oborů. Kromě toho jsou v databázích obsaženy i časopisy z jiných zemí než USA (např. východní Evropa 148 titulů, západní Evropa 2 956 titulů, Kanada 90 titulů, Afrika 32 titulů). Většina zemí již nové verze zpřístupňuje, v ČR je to od dubna 2008. Na rok 2009 je plánován nárůst nových plnotextových titulů zhruba o tisíc. Velmi je také dbáno na to, aby nové tituly byly peer reviewed.

Pan S. Bernier informoval o přípravě nové funkce „Research startes“, která by měla především studentům a začínajícím pracovníkům ve výzkumu zjednodušit práci s odbornou literaturou. O zkušenostech se zpřístupňování elektronických informačních zdrojů na anglické univerzitě Bournemouth hovořil pan Ch. Spencer. Univerzita byla založena v roce 1992 a studuje zde 16 000 studentů, hlavními obory jsou ekonomika, design, media, počítačové vědy. Na elektronické zdroje se dává více než 65% z rozpočtu knihovny. Na propagaci zdrojů si připravují marketingové studie, nezapomínají na zpětnou vazbu a vyhodnocování využívání zdrojů, snaží se zapojit studenty a vedení fakult.

Na závěr jednodenního velmi aktivního jednání byly podávány návrhy na obory, které jsou zatím v databázích méně zastoupené, např. právo, kriminologie nebo hudba.

 

Hana Nová

| Zpět |


 Petra Šťastná