eifl.nkp.cz

Multilicence pro vstup do databází EBSCO

Narodni knihovna CR   EBSCO Publishing

Konference eICOLC 2004 (Barcelona, Španělsko)

Pořadatelem šesté mezinárodní konference o knihovnických konsorciích bylo konsorcium katalánských univerzitních knihoven CBUC (Consorci de Bibliotheques Universitaries de Catalunya). Konference se konala ve španělské Barceloně za účasti více než 130 delegátů ze 33 zemí nejen z Evropy, ale z dalších kontinentů (např. 16 z USA, 8 z Kanady, 2 z Austrálie, 4 z Japonska, 4 z Afriky).

Třídenní program byl rozdělen do několika tematických bloků. První den konference odezněly příspěvky týkající se zpřístupňování elektronických informačních zdrojů prostřednictvím portálů.

Hned první vystoupení, ve kterém byl prezentován finský národní portál Nelli, velice zaujalo. Finské konsorcium FinELib je od začátku své existence stoprocentně financováno vládou a má tedy možnost rozvíjet nejen své stávající aktivity, ale může se také novými projekty věnovat nejmodernějším trendům v oblasti knihovnictví. Konsorcium FinELib má 107 členů, jsou zapojeny všechny univerzity, veřejné a odborné knihovny. Zpřístupňuje na 175 databází a zhruba 70% těchto zdrojů je přístupných přes jednotný portál, jehož základem je SFX/Metalib. Záměrem projektu Nelli je integrace e-learningových systémů, cílem je dosažení jednoduchosti při zadávání dotazů a na druhé straně poskytnutí co nejširšího spektra služeb – komukoliv, kdykoliv.

Dále bylo představeno konsorcium CBUC, jeho aktivity v oblasti překladatelské činnosti a proškolování knihovníků (např. v letech 1999-2004 proběhlo 16 vícedenních kurzů za účasti 400 posluchačů). Prezentace zástupců konsorcií z Kanady, USA, Velké Británie a Skotska se zabývaly spoluprací mezi konsorcii, jejímž cílem je především rozšíření dostupnosti elektronických informačních zdrojů pro akademickou sféru a koordinace služeb. Dále byli účastníci konference seznámeni s konsorcii v Brazílii, Mexiku, Chile a Jižní Africe, s jejich činností, organizací, finančním zabezpečením atd.

Druhý den jednání byl zahájen příspěvky, které se zabývaly statistickými metodami a možnostmi hodnocení využívání elektronických plnotextových časopisů nebo knih (zkušenosti z Arizona State University a konsorcia CBUC) a také byly podány informace o pilotním projektu Counter a o jeho dalším vývoji. Zástupce barcelonské university hovořil o využití matematických modelů při rozdělování finančních příspěvků členů konsorcia a představitelka Virtual Library of Virginia se zabývala administrativními nástroji pro zlepšení a zjednodušení řízení konsorcia. O problémech přístupu k archivům elektronických zdrojů se zmiňoval příspěvek  reprezentanta nadnárodního konsorcia GASCO. Byl podán celkový přehled o existujících konsorciích v Africe (Seals, Calico, Sasli, Cosalac, Sadc)  a o projektech, které africkým zemím pomáhají (eIFL.net, INASPI, kanadský Ptolemy Project zaměřený na medicínu).

Poslední den jednání konference byl věnován problematice „open access“, tj. volnému přístupu k akademickým a vědeckým informacím. Byl představen projekt Sherpa a připomenut projekt DOAJ, který je finančně podporován Open Society Institute. Následovala panelová diskuse o možnostech a  výhodách open access. Diskutovali zástupci vydavatelů (Springer, Oxford University Press) a konsorcií (FinElib, CBUC), bohatá diskuse však nepřinesla jednoznačný závěr. Mezi naznačené nevyřešené problémy patří především poskytování autorských práv a finanční ohodnocení autorů, vyjádření hodnoty vědeckých informací, uchovávání těchto zdrojů a jejich zpřístupňování pro uživatele atd.

Součástí konference byly prezentace vydavatelství Elsevier, Blackwell, Springer a Oxford University Press. V rámci konference také zazněl příspěvek shrnující aktivity ICOLC, včetně přehledu různých doporučení a stanovisek, a bylo předáno pozvání na americkou konferenci ICOLC, která se bude konat v dubnu 2005 v Bostonu.

Součástí doprovodného programu ke konferenci byly návštěvy katalánské národní knihovny (Biblioteca de Catalunya) a Muzea katalánské historie (Museu d’Historia de Catalunya). Katalánská národní knihovna sídlí mimo jiné v novogotickém komplexu v centru Barcelony. Chloubou jejích fondů je např. sbírka děl Miguela de Cervantese vydaných po celém světě. Muzeum katalánské historie zpřístupňuje multimediální expozici zahrnující politické, kulturní i všednodenní události území Katalánie.

Hana Nová, Petra Šťastná

| Zpět |


 Petra Šťastná