Souhrnná statistika za rok 2004 - podle počtu rešerší
  07/2004 08/2004 09/2004 10/2004 11/2004 12/2004 Celkem
VŠ knihovny 6 230 7 602 11 315 15 004 21 607 16 893 78 651
Odborné knihovny 1 502 1 955 1 861 2 027 2 700 1 762 11 807
Krajské knihovny 712 1 654 903 2 244 1 725 1 227 8 465
Městské knihovny 3 66 295 1 955 222 1 058 3 599
Knihovny muzeí, galerií a archívů 37 20 46 224 35 5 367
Lékařské knihovny 789 664 1 498 1 338 1 510 1 022 6 821
Výzkumné ústavy 886 1 119 1 726 1 673 2 235 1 546 9 185
Ostatní knihovny 238 468 1 365 1 146 1 097 513 4 827
Celkem 10 397 13 548 19 009 25 611 31 131 24 026