VŠ knihovny
Site   01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 Celkem
ACADEMY OF THE PERFORMING ARTS IN PRAGUE Akademie múzických umění 9 37 104 136 284 95 754 506 51 10 0 26 2 012
BRNO MENDEL UNIV OF AGRICULTURE & FORESTRY Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 68 80 685 2 043 262 125 154 181 242 520 2 399 304 7 063
BRNO UNIV OF TECHNOLOGY Vysoké učení technické Brno 276 341 1 208 734 470 231 210 280 400 340 655 579 5 724
CHARLES UNIV Karlova univerzita 14 687 11 378 17 480 23 457 15 600 14 107 11 487 9 662 12 844 38 267 55 154 53 397 277 520
CZECH TECH UNIV IN PRAGUE České vysoké učení technické 579 646 1 467 1 765 513 440 1 345 1 203 1 312 4 436 4 442 2 953 21 101
CZECH UNIV OF AGRICULTURE - PRAGUE Česká zemědělská univerzita 1 088 490 971 948 1 354 345 116 57 540 1 013 2 451 1 347 10 720
INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY PRAGUE Vysoká škola chemicko-technologická 975 943 823 594 342 253 420 165 325 651 411 206 6 108
JE PURKYN UNIV Univerzita J.E.Purkyně 601 448 1 256 682 181 102 97 252 177 2 273 2 225 3 674 11 968
LIBRARY OF PALACKY UNIV Univerzita Palackého 9 601 7 604 6 722 3 456 3 797 4 069 2 873 2 317 6 276 13 770 23 106 23 866 107 457
LIBRARY OF POLICE ACADEMY Policejní akademie 28 28 132 56 430 7 0 0 0 10 67 18 776
MASARYK UNIV BRNO Masarykova univerzita 7 495 10 602 14 640 18 941 16 386 11 605 5 242 5 346 11 704 77 155 96 285 40 251 315 652
OSTRAVA UNIV LIBRARY Ostravská univerzita 1 104 975 1 566 3 186 1 632 1 495 659 816 820 4 366 5 638 6 278 28 535
SILESIAN UNIV Slezská univerzita 1 134 1 206 2 165 2 628 849 258 84 65 629 947 4 849 12 079 26 893
TOMAS BATA UNIV IN ZLIN [1] Univerzita Tomáše Bati 229 206 1 300 770 173 406 153 67 319 1 015 1 515 1 711 7 864
UNIV OF PARDUBICE Univerzita Pardubice 842 1 023 628 814 338 358 144 284 104 738 2 572 2 477 10 322
UNIV OF WEST BOHEMIA Západočeská univerzita 1 590 2 086 6 231 4 874 1 792 1 083 633 779 2 357 6 518 7 181 4 650 39 774
UNIVERSITY OF ECONOMICS PRAGUE Vysoká škola ekonomická 3 282 4 491 11 347 9 412 4 452 2 515 1 395 1 830 3 413 14 320 12 621 6 944 76 022
UNIVERSITY OF EDUCATION Univerzita Hradec Králové 404 1 157 875 1 403 423 226 248 158 497 2 122 1 499 1 198 10 210
UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA Jihočeská univerzita 405 496 1 560 488 535 386 620 129 532 566 853 344 6 914
Součet   44 397 44 237 71 160 76 387 49 813 38 106 26 634 24 097 42 542 169 037 223 923 162 302  

[1]
do 11/2001 pod názvem ZLIN CENTRAL LIBRARY