Výzkumné ústavy
Site   01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 Celkem
CERGE-EI[1] CERGE 554 387 255 658 269 231 274 819 288 591 902 812 6040
INST FOR CLINICAL & EXPERIMENTAL MEDICINE Institut klinické a experimentální medicíny 51 86 186 184 70 108 112 99 57 94 61 110 1218
INSTITUTE OF INTL RELATIONS Ústav mezinárodních vztahů 123 1026 547 3418 1332 209 254 625 400 351 734 1108 10127
LIBRARY OF OCCUPATIONAL SAFETY RESEARCH Výzkumný ústav bezpečnosti práce 0 0 117 68 0 65 0 0 59 105 0 48 462
PEDAGOGIC RESEARCH INST Výzkumný ústav pedagogický 0 0 0 168 34 39 25 24 49 6 22 6 373
RESEARCH INST FOR LABOR & SOCIAL AFFAIRS Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 14 4 18 40 744 18 193 356 246 1 444 12 2090
RESEARCH INST OF ANIMAL PRODUCTION Výzkumný ústav živočišné výroby 3 12 21 26 0 0 0 0 0 0 0 0 62
RESEARCH INST OF CROP PRODUCTION Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha 14 44 58 93 207 67 48 101 31 47 14 70 794
WATER RESEARCH INST Výzkumný ústav vodohospodářský 8 18 96 30 48 17 35 14 54 89 18 9 436
Součet   767 1 577 1 298 4 685 2 704 754 941 2 038 1 184 1 284 2 195 2 175  

[1]
samostatně od konce srpna 2004 - dříve přístup do EBSCO v rámci Univerzity Karlovy