Knihovny muzeí, galerií a archivů
Site   01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 Celkem
JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Židovské muzeum v Praze 43 2 12 0 168 0 18 18 86 2 0 2 351
LIBRARY MUSEUM OF DECORATIVE ARTS Umělecko-průmyslové muzeum 0 0 0 0 0 26 0 4 0 1 25 0 56
MORAVIAN GALLERY IN BRNO Moravská galerie Brno 28 0 0 19 0 28 0 1 15 23 0 0 114
NARODNI MUSEUM Národní muzeum 42 3 65 9 207 35 4 10 62 52 11 34 534
NATIONAL GALLERY IN PRAGUE Národní galerie v Praze 2 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 10
NATIONAL TECHNICAL MUSEUM Národní technické muzeum 42 64 0 0 2 0 36 0 0 80 0 0 224
Součet   157 69 77 30 377 89 58 33 163 164 36 36