Krajské knihovny
Site   01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 Celkem
FRANTISEK BARTOS LIBRARY Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 124 14 20 0 5 1 5 0 6 9 147 5 336
KARLOVY VARY DISTRICT LIBRARY Okresní knihovna Karlovy Vary 50 0 71 9 6 202 0 108 57 43 143 249 938
MORAVSKA ZEMSKA LIBRARY Moravská zemská knihovna 373 1005 382 1035 624 636 451 532 580 1010 786 1039 8453
PILSEN STATE RESEARCH LIBRARY Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 0 219 213 62 84 40 73 113 384 509 226 79 2002
RESEARCH LIBRARY IN LIBEREC Krajská vědecká knihovna Liberec 18 43 21 91 131 165 4 7 439 288 430 38 1675
STATE RESEARCH LIBRARY Severočeská vědecká knihovna Ústí n. Labem 179 17 179 73 2 0 4 14 42 443 65 20 1038
STATE RESEARCH LIBRARY CESKE BUDEJOVICE Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 140 1 0 0 8 5 0 0 30 2 16 26 228
STATE RESEARCH LIBRARY HRADEC KRALOVE Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 405 151 430 457 371 112 71 2 47 639 795 189 3669
STATE RESEARCH LIBRARY IN OSTRAVA Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 523 363 120 302 470 652 299 128 277 555 1031 376 5096
STATE RESEARCH LIBRARY OLOMOUC Vědecká knihovna v Olomouci 468 158 286 141 136 186 67 109 289 248 200 173 2461
Součet   2 280 1 971 1 722 2 170 1 837 1 999 974 1 013 2 151 3 746 3 839 2 194