Časopisy s impact factorem (JIF) v databázi ASP

Seznam byl převzat z materiálů, zpracovaných pro OSI v Budapešti. Některé časopisy se v seznamu objevují vícekrát, protože se vztahují k více oblastem a v každé mají jiný "rating". Český překlad oborů je orientační. Originální názvy jsou uvedeny v souboru .xls.

Title
FullText
JIF1998
JIF2001
Rating
Subject
Acta Anaesthesiologica Scandinavica * 0,939 1,043 11 anesteziologie
Acta Dermato-Venereologica *   1,433 9 dermatologie
Acta Orthopaedica Scandinavica * 0,594 0,835 17 ortopedie
Acta Oto-Laryngologica *   0,587 17 otolaryngologie
Addiction * 1,238 1,812 4 zneužívání léků
Addiction Biology *   1,487 5 zneužívání léků
Advanced Composite Materials * 0,405 0,2 16 kompozity
Advances in Physics * 8,684 13,438 1 fyzika
Aerospace America   0,029 0,152 19 telekomunikace
Age & Ageing     2,462 3 geriatrie a gerontologie
AIAA Journal   0,592 0,651 2 vzdušný prostor
Alimentary Pharmacology & Therapeutics * 2,110 3,057 8 gastroenterologie
Allergy * 1,567 1,801 6 alergologie
American Ceramic Society Bulletin * 0,358 0,358 11 keramické hmoty
American Journal of Human Genetics * 8,598 10,326 5 genetika
American Journal of Physiology: Cell Physiology   3,276 3,485 10 fyziologie
American Journal of Physiology: Endocrinology   3,276 2,98 15 fyziologie
American Journal of Physiology: Gastrointestinal & Liver   3,276 3,228 5 gastroenterologie
American Journal of Physiology: Gastrointestinal & Liver   3,276 3,228 11 fyziologie
American Journal of Physiology: Heart & Circulatory   3,276 2,747 9 srdeční a kardiovaskulární systémy
American Journal of Physiology: Heart & Circulatory   3,276 2,747 14 cévní choroby
American Journal of Physiology: Heart & Circulatory   3,276 2,747 17 fyziologie
American Journal of Physiology: Regulatory, Integrative &   3,276 2,453 19 fyziologie
American Journal of Psychiatry   4,570 6,341 4 psychiatrie
American Journal of Public Health *   3,015 7 ochrana zdraví
American Journal of Sports Medicine * 0,610 2,327 2 věda o sportu
American Mineralogist   1,693 1,842 9 geochemie
American Naturalist * 3,240 3,928 6 ekologie
American Statistician * 1,160 0,75 19 statistika
Anaesthesia *   1.879 7 anesteziologie
Analytical Chemistry   4,609 4,555 3 analytická chemie
Anatomia, Histologia, Embryologia: Journal of Veterinary   0,113 0,241 18 anatomie
Andrologia * 0,693 0,982 3 andrologie
Annals of Internal Medicine   9,887 10,097 4 všeobecné a interní lékařství
Annals of Tropical Medicine & Parasitology * 0,581 0,989 12 parazitologie
Annals of Tropical Medicine & Parasitology * 0,581 0,989 5 tropické lékařství
Annual Review of Biochemistry * 42,169 37,111 1 biochemie
Annual Review of Cell & Developement Biology *   26,263 1 vývojová biologie
Annual Review of Cell & Developement Biology *   26,263 3 buňky
Annual Review of Cell & Developement Biology *   26,263 4 biochemie
Annual Review of Ecology & Systematics * 4,825 5,689 3 ekologie
Annual Review of Genetics * 14,000 10,065 6 genetika
Annual Review of Immunology * 39,426 47,564 1 imunologie
Annual Review of Microbiology * 9,737 7,86 5 mikrobiologie
Annual Review of Neuroscience     22,605 1 věda o nervovém systému
Annual Review of Nutrition * 5,652 5,523 2 výživa a dietetika
Annual Review of Pharmacology & Toxicology *   21,157 1 farmakologie
Annual Review of Pharmacology & Toxicology *   21,157 1 toxikologie
Annual Review of Physical Chemistry * 8,524 9,837 3 fyzikální chemie
Annual Review of Physiology * 12,173 19,797 2 fyziologie
Annual Review of Psychology *   7,545 2 psychologie
Annual Review of Public Health *   4,356 1 ochrana zdraví
Applied Physics A: Materials Science & Processing * 1,578 1,753 11 aplikovaná fyzika
Applied Physics B: Lasers & Optics * 1,765 1,845 8 aplikovaná fyzika
Applied Physics B: Lasers & Optics * 1,765 1,845 12 optika
Applied Physics Letters * 3,072 4,184 3 aplikovaná fyzika
Archives of Andrology * 0,500 0,582 4 andrologie
Archives of Internal Medicine   4,137 6,705 6 všeobecné a interní lékařství
Behavioral & Brain Sciences   0,639 11,276 4 věda o nervovém systému
Behavioral & Brain Sciences     11.276 1 chování
Behavioral Neuroscience     2,719 7 chování
Behaviour & Information Technology * 0,397 0,338 11 počítačová věda - kybernetika
Biochemistry   5,234   ? biochemie
Biological Cybernetics * 1,189 3,319 2 počítačová věda - kybernetika
BMJ: British Medical Journal *   5,143 7 všeobecné a interní lékařství
British Journal of Dermatology * 1,871 2,23 5 dermatologie
British Journal of Haematology * 2,568 3,204 12 hematologie
British Journal of Surgery *   2,732 11 chirurgie
Cell   39,191 36,242 1,2 buňky
Chemical Reviews   14,240 21,244 1 chemie
Chemtech   0,547   13 aplikovaná chemie
Climatic Change   1,155 1,871 15 věda o okolním prostředí
Clinical & Experimental Allergology * 2,702   2 alergologie
Clinical Infectious Diseases * 3,292 3,199 7 infekční nemoci
Clinical Infectious Diseases * 3,292 3,199 17 mikrobiologie
Clinical Infectious Diseases * 3,292 3,199 18 imunologie
Clinical Oral Implants Research *   1,816 4 stomatologie
Clinical Otolaryngology & Allied Sciences * *     14 otorinologie
Clinical Pharmacokinetics * 2,634 5,098 8 farmakologie
Clinical Transplantation *   1,29 10 transplntace
CMAJ: Canadian Medical Association Journal *   2,356 14 všeobecné a interní lékařství
Communications of the ACM   1,788 1,799 2 počítačová věda, hardware
Computer   0,560 0,791 15 počítačová věda, hardware
Conservation Biology * 1,643 3,24 11 ekologie
Conservation Biology * 1,643 3,24 3 věda o okolním prostředí
Contact Dermatitis * 0,832 0,741 9 dermatologie
Current Eye Research *   1,385 14 oftalmologie
Cybernetics & Systems * 0,507 0,347 10 počítačová věda a kybernetika
Dermatologic Surgery *   2,279 4 dermatologie
Dermatologic Surgery *   2,279 16 chirurgie
Development Growth & Differentiation * 1,168 1,487 20 vývojová biologie
Diabetes *   9,019 2 endokrinologie
Diabetes Care * 2,755 5,076 11 endokrinologie
Disability & Rehabilitation *   0,559 15 rehabilitace
Drug Safety *   2,557 6 toxikologie
Drug Safety *   2,557 8 ochrana zdraví
Drugs & Aging *   2,093 4 geriatrie a gerontologie
Drugs * 4,327 4,15 14 farmakologie
Drugs * 4,327 4,15 3 toxikologie
Ecological Monographs   4,838 4,447 4 ekologie
Ecology   2,818 3,573 8 ekologie
Emerging Infectious Diseases *   4,326 13 imunologie
Emerging Infectious Diseases *   4,326 3 infekční nemoci
Environmental Health Perspectives Supplements * 1,217 2,469 5 ochrana zdraví
Environmental Science & Technology   2,603 3,751 1 věda o okolním prostředí
Environmental Science & Technology   2,603 3,751 2 věda o okolním prostředí
European Journal of Anaesthesiology * 0,567 0,849 14 anesteziologie
European Journal of Clinical Nutrition   1,121 1,668 15 výživa a dietetika
European Journal of Nuclear Medicine *   3,239 6 radiologie, nukleární lékařství
European Journal of Oral Sciences *   1,384 15 stomatologie
European Journal of Pediatrics * 0,963 1,28 17 pediatrie
Evolution   2,349 3,726 7 ekologie
Experimental Aging Research * 0,512 0,659 17 geriatrie a gerontologie
Experimental Dermatology *   ? 6 dermatologie
Experimental Lung Research * 1,272 1,563 14 respirační systémy
Freshwater Biology * 1,305 2,083 6 biologie moře
Genes to Cells *   4,869 16 genetika
Genetics   4,871 4,221 18 genetika
Geology   2,053 2,217 2 geologie
Geriatrics * 0,481 0,465 19 geriatrie a gerontologie
Ground Water   1,160 1,659 4 vodní zdroje
Helicobacter *   2,33 11 gastroenterologie
Histopathology * 1,829 1.010 15 patologie
IBM Journal of Research & Development * 0,656 7 7 počítačová věda, hardware
IEEE Communications Magazine   0,840   15 elektroinežnýrství
IEEE Communications Magazine   0,840   2 telekomunikace
IEEE Communications Magazine   0,840   14 elektroinženýrství
IEEE Journal of Quantum Electronics   2,595 2,281 8 elektroinženýrství
IEEE Journal of Quantum Electronics   2,595 2,281 9 elektroinženýrství
IEEE Journal of Quantum Electronics   2,595 2,281 4 aplikovaná fyzika
IEEE Micro   0,430 0,892 11 počítačová věda, hardware
IEEE Transactions on Aerospace & Electronic Systems   0,459 1,483 1 vzdušný prostor
IEEE Transactions on Aerospace & Electronic Systems   0,459 1,483 10 telekomunikace
IEEE Transactions on Antennas & Propagation   0,806 1,612 3 telekomunikace
IEEE Transactions on Automatic Control   0,867 1,643 2 robotika a automatizovaná kontrola
IEEE Transactions on Automatic Control   0,867 1,643 21 elektroinženýrství
IEEE Transactions on Broadcasting   0,194 0,423 18 telekomunikace
IEEE Transactions on Communications   0,969 1,058 7 telekomunikace
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated   0,532 0,49 18 počítačová věda, hardware
IEEE Transactions on Computers   0,904 1,057 10 počítačová věda, hardware
IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility   0,549 0,483 16 telekomunikace
IEEE Transactions on Electron Devices   1,630 0,483 15 elektroinženýrství
IEEE Transactions on Electron Devices   1,630 0,483 16 elektroinženýrství
IEEE Transactions on Electron Devices   1,630 0,483 10 aplikovaná fyzika
IEEE Transactions on Engineering Management   0,386 0,421 8 průmyslové inženýrství
IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing   1,356 1,732 2 dálkové snímání
IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing   1,356 1,732 10 geochemie
IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing   1,356 1,732 17 elektroinženýrství
IEEE Transactions on Medical Imaging   1,372 2,984 4 elektroinženýrství
IEEE Transactions on Medical Imaging   1,372 2,984 5 elektroinženýrství
IEEE Transactions on Medical Imaging   1,372 2,984 8 radiologie, nukleární lékařství
IEEE Transactions on Nuclear Science   1,183 1,219 3 atomová věda a technika
IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine   2,006 1,882 6 počítačová věda - umělá inteligence
IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine   2,006 1,882 13 elektroinženýrství
IEEE Transactions on Plasma Science   0,969 1,085 10 fyzika plazmatu
IEEE Transactions on Robotics & Automation   1,006 0.984 5 robotika a automatizovaná kontrola
IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing   0,581 0.653 5 výrobní inženýrství
IEEE Transactions on Systems, Man & Cybernetics: Part A   0,649 0,362 9 počítačová věda - kybernetika
IEEE Transactions on Systems, Man & Cybernetics: Part B   0,649 0,665 5 počítačová věda - kybernetika
IEEE Transactions on Systems, Man & Cybernetics: Part B   0,649 0,665 13 robotika a automatická kontrola
IEEE Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics   0,927 1,713 17 elektroinženýrství
IEEE Transactions on Vehicular Technology   0,796 0,902 1 doprava
IEEE Transactions on Vehicular Technology   0,796 0,902 8 telekomunikace
IIE Transactions   0,274 0,488 7 průmyslové inženýrství
IIE Transactions   0,274 0,488 20 operace
Inorganic Chemistry   2,522 2,843 9 anorganická chemie
International Journal of Andrology * 1,424 1,422 2 andrologie
International Journal of Control * 0,617 0,53 15 robotika a automatizovaná kontrola
International Journal of Radiation Biology * 2,761 I.00 12 atomová věda a technologie
International Journal of Remote Sensing * 0,882 0,979 3 fotografické technologie
International Journal of Remote Sensing * 0,882 0,979 4 dálkové snímání
International Journal of Robotics Research * 0,407 0,74 9 robotika a automatizovaná kontrola
JAMA: Journal of the American Medical Association   6,863 11,435 2 všeobecné a interní lékařství
JGIM: Journal of General Internal Medicine *   2,067 18 všeobecné a interní lékařství
Journal of Aircraft   0,158 0,407 8 vzdušný prostor
Journal of Applied Crystallography * 1,951 1,901 3 krystalografie
Journal of Applied Physics * 1,658 2,275 5 aplikovaná fyzika
Journal of Assisted Reproduction & Genetics   0,773 1,508 17 porodnictví
Journal of Back & Musculoskeletal Rehabilitation *   0,352 17 rehabilitace
Journal of Biogeography * 0,794 1,234 4 geografie
Journal of Biological Rhythms * 1,984 3,701 7 fyziologie
Journal of Biomaterials Science -- Polymer Edition * 1,418 1,192 3 hmoty - biohmoty
Journal of Biomaterials Science -- Polymer Edition * 1,418 1,192 15 věda o polymerech
Journal of Bone & Joint Surgery, American Volume *   2,471 1 ortopedie
Journal of Bone & Joint Surgery, American Volume *   2,471 13 chirurgie
Journal of Cell Biology   12,149 12,88 9 buňky
Journal of Chemical Physics * 3,635 3,289 4 jaderná, molekulární a chemická fyzika
Journal of Clinical Periodontology *   1,873 3 stomatologie
Journal of Cognitive Neuroscience *   5,793 16 věda o nervovém systému
Journal of Comparative Psychology   1,517 1,57 18 chování
Journal of Comparative Psychology   1,517 1,57 19 psychologie
Journal of Cutaneous Pathology *   1,718 8 dermatologie
Journal of Cutaneous Pathology *   1,718 18 patologie
Journal of Environmental Engineering   1,266 1,373 2 stavební inženýrství
Journal of Environmental Engineering   1,266 1,373 4 klimatizační technika
Journal of Evolutionary Biology * 1,314 3,259 10 ekologie
Journal of General Physiology   4,922 6,382 4 fyziologie
Journal of Geology * 1,873 2,01 4 geologie
Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology *   0,881 15 geriatrie a gerontologie
Journal of Health Economics     2,365 5 zdravotní péče
Journal of Health Politics, Policy & Law     2,057 8 zdravotní péče
Journal of Health Politics, Policy & Law     2,057 1 soudní lékařství
Journal of Heat Transfer   0,960 0,606 11 termodynamika
Journal of Infectious Diseases * 4,781 4,842 2 infekční nemoci
Journal of Investigative Dermatology * 3,826 4,903 1 dermatologie
Journal of Mathematical Physics * 0,969 0,976 15 matematická fyzika
Journal of Medical Engineering & Technology * 0,161 0,5 17 lékařská informatika
Journal of Medical Ethics *   1,5 4 soudní lékařství
Journal of Metamorphic Geology * 1,886 2,706 1 geologie
Journal of Microscopy * 1,377 1,177 7 mikroskopie
Journal of Modern Optics * 1,005 1,475 14 optika
Journal of Motor Behavior *   1,062 15 věda o sportu
Journal of Nonlinear Science * 1,844 1,324 10 mechanika
Journal of Nonlinear Science * 1,844 1,324 7 matematická fyzika
Journal of Nonlinear Science * 1,844 1,324 8 aplikovaná matematika
Journal of Nutrition   1,977 2,15 9 výživa a dietetika
Journal of Organic Chemistry   3,193 3,44 5 organická chemie
Journal of Phycology * 1,932 2,053 7 biologie moře
Journal of Rehabilitation Research & Development *   0,783 12 rehabilitace
Journal of Sleep Research *   1,923 12 chování
Journal of Studies on Alcohol     2,769 11 psychologie
Journal of Studies on Alcohol     2,769 1 zneužívání léků
Journal of the American Academy of Child & Adolescent     3,618 1 pediatrie
Journal of the American Chemical Society   5,039 5,537 6 chemie
Journal of the National Cancer Institute   9,455 12,945 3 onkologie
Journal of Thermal Stresses * 0,500 0,425 17 termodynamika
Journal of Toxicology & Environmental Health * 1,015 2.462 8 toxikologie
Journal of Toxicology & Environmental Health * 2,349 2,349 11 ochrana zdraví
Journal of Toxicology & Environmental Health * 1,015 1,732 8 věda o okolním prostředí
Journal of Transportation Engineering   0,086 0,149 12 doprava
Journal of Vestibular Research: Equilibrium & Orientation *   1,068 9 otorinologie
Journal of Viral Hepatitis *   2,188 12 gastroenterologie
Journal of Viral Hepatitis *   2,188 15 infekční nemoci
Journal of Viral Hepatitis *   2,188 10 virologie
Journal of Water Resources Planning & Management   0,433 0,915 5 stavební inženýrství
Journal of Water Resources Planning & Management   0,433 0,915 16 vodní zdroje
Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences &     1,222 12 geriatrie a gerontologie
Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences     1,543 10 geriatrie a gerontologie
Kidney International * 4,058 3,807 2 urologie a nefrologie
Lancet * 17,332 10,197 3 všeobecné a interní lékařství
Liquid Crystals * 1,423 1,44 7 krystalografie
Liver * 1,267 1,703 17 gastroenterologie
Lung * 1,017 1,925 11 respirační systémy
Lupus * 1,293 1,464 9 revmatologie
Marine Biology   1,359 1,532 15 biologie moře
Marine Ecology * 1,827 I.00 8 biologie moře
Marine Georesources & Geotechnology * 0,150 0,132 16 lodní inženýrství
Marine Georesources & Geotechnology * 0,150 0,132 13 inžzenýrství
Mathematical Programming * 0,763 1,216 12 aplikovaná matematika
Mathematical Programming * 0,763 1,216 2 operace
Mayo Clinic Health Letter     1,119 13 všeobecné a interní lékařství
Mechanics of Composite Materials & Structure * 0,138 0,472 7 kompozity
Mechanics of Composite Materials & Structure * 0,138 0,472 7 vlastnosti hmoty
Medical Education *   0,958 10 lékařská informatika
Medical Informatics & the Internet in Medicine * 0,404 1,155 6 lékařská informatika
Nature   25,466   ?
Neural Computation * 2.289 2,829 1 počítačová věda - umělá inteligence
Neurogastroenterologie & Motility *   1,936 13 gastroenterologie
Neuropathology & Applied Neurobiology *   2,475 11 patologie
New England Journal of Medicine   22,673 28,875 1 všeobecné a interní lékařství
Nutrition & Cancer *   2,342 8 výživa a dietetika
Nutrition *   1,655 16 výživa a dietetika
Nutrition Reviews     2,525 7 výživa a dietetika
Ocular Immunology & Inflammation *   0,883 18 oftalmologie
Oral Microbiology & Immunology * 1,306 1,526 8 stomatologie
Palliative Medicine *   1,911 20 ochrana zdraví
Palliative Medicine *   1,911 9 zdravotní péče
Parasite Immunology * 2,021 2,014 4 parazitologie
Pediatric Allergology & Immunology *   2,247 5 pediatrie
Pediatric Allergology & Immunology *   2,247 3 alergologie
Pediatric Nephrology * 0,772 1,159 22 urologie a nefrologie
Pediatrics * 2,840 3,487 2 pediatrie
Periodontology 2000 *   1,729 5 stomatologie
Physical Therapy *   1,164 2 rehabilitace
Physical Therapy *   1,164 8 ortopedie
Physics of Fluids * 1,42 1,42 9 mechanika
Physics of Fluids * 1,42 1,42 8 fyzika plazmatu
Physics of Plasmas * 2,213 2,213 4 fyzika plazmatu
Physics Today * 2,642 7,407 3 fyzika
Physiological Reviews   16,286 23,953 1 fyziologie
Probability Theory & Related Fields * 0,562 0,784 17 statistika
Progress in Physical Geography * 0,792 1,435 2 geografie
Psychopharmacology * 2,549 2,918 14 psychiatrie
Quarterly Journal of Experimental Psychology: Section B * 1,275 1,561 20 psychologie
Research Quarterly for Exercise & Sport     1,125 12 věda o sportu
Review of Scientific Instruments * 1,095 1,293 6 přístroje
Review of Scientific Instruments * 1,095 1,293 20 aplikovaná fyzika
Scandinavian Journal of Gastroenterology * 1,484 ? 10 gastroenterologie
Scandinavian Journal of Primary Health Care *   0,906 18 zdravotní péče
Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine *   0,928 7 rehabilitace
Scandinavian Journal of Rheumatology * 1,401 1,169 12 revmatologie
Science * 22,067   ?
Sedimentology * 1,174 1,508 6 geologie
Sexually Transmitted Diseases     2,508 3 dermatologie
Sexually Transmitted Diseases     2,508 10 infekční nemoci
SIAM Review   1,216 1,102 18 aplikovaná matematika
Space Communications * 0,000 0,167 18 vzdušný prostor
Sports Medicine * 0,677 1,488 6 věda o sportu
Technometrics * 1,585 1,25 10 statistika
Tissue Antigens * 4,784 2,977 8 patologie
Transplant Immunology *   1,296 9 transplantace
Transportation Science * 0,239 0,473 17 operace
Transportation Science * 0,239 0,473 3 doprava
Trends in Biochemical Sciences - Regular Edition   16,743 15,705 8 biochemie
Trends in Neurosciences     19,925 2 věda o nervovém systému
Trends in Pharmacological Sciences     11,697 4 farmakologie
Tropical Medicine & International Health *   1,56 3 tropické lékařství
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology *   2,196 15 radiologie, atomové lékařství
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology *   2,196 6 porodnictví
Ultrastructural Pathology * 0,591 0,918 8 mikroskopie
Wildlife Monographs   3,400 4,444 5 ekologie
Xenotransplantation *   2,904 3 transplantace
Xenotransplantation *   2,904 17 vědecké a experimentální lékařství
| Na hlavní stránku |
28.3.2002