Vstup do databází

Národní licence pro přístup do databází firmy EBSCO v projektu eIFL Direct

Oficiální stránky projektu eIFL Direct Národní knihovna ČR OSI Budapest EBSCO Publishing EBSCOhost support
eIFL Direct

Co je eIFL Direct | eIFL Direct v ČR | Přístup do databází |

Co je eIFL Direct

eIFL Direct (Electronic Information For Libraries) vznikl jako společný projekt Open Society Institute (OSI) a EBSCO Publishing. OSI představuje součást sítě Sorosových nadací a EBSCO je jedním z největších světových dodavatelů elektronických a tištěných časopisů. V projektu bylo v době vzniku sdruženo 39 zemí, které tak tvoří největší světové informační konsorcium. Mezi stanovené licenční podmínky, které se vztahují pouze na neziskové organizace, patří:

  • neomezený počet účastníků v rámci státu
  • neomezený počet uživatelů zúčastněných institucí
  • neomezený počet současně pracujících uživatelů
  • zajištění zaškolení pro knihovníky a uživatelský servis

V rámci eIFL Direct je zpřístupněno více než 5.000 titulů plnotextových časopisů, novin a zpráv informačních agentur a přes 1.300 brožur a plnotextových příručních publikací především z oblasti sociálních a humanitních věd. Navíc nabízí přístup do medicínských databází včetně bibliografické databáze MEDLINE. Více viz charakteristika databází.

| Nahoru |

eIFL Direct v České republice

V rámci programu "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl schválen projekt "Zpřístupnění plnotextových databází odborných zahraničních periodik na základě programu Open Society Institute - eIFL Direct" připravený Národní knihovnou ČR.

  • doba trvání projektu je od r.2000 do r.2003
  • knihovnám a informačním pracovištím se nabízí jedinečná možnost poskytnout svým uživatelům online přístup k databázím s plnými texty velkého počtu odborných periodik, které by si nemohly dovolit zakoupit
  • k projektu se může připojit jakákoliv knihovna nebo středisko vědeckých informací v ČR
  • náklady na realizaci projektu eIFL Direct v ČR jsou hrazeny v rámci schváleného projektu - přístup do databází pro přihlášené knihovny je tedy zdarma
  • je zajištěno proškolení knihovníků
  • knihovny mohou obdržet vybrané databáze také 4x ročně na CD-ROM nebo DVD-ROM
| Nahoru |

26.4.2002 Petra Pěnkavová