Vstup do databází

Národní licence pro přístup do databází firmy EBSCO v projektu eIFL Direct

Oficiální stránky projektu EIFL Direct Národní knihovna ČR OSI Budapest EBSCO Publishing EBSCOhost support
Statistika

V této sekci jsou uváděny údaje o počtu rešerší v jednotlivých knihovnách každý měsíc od března 2001.

VŠ knihovny 2001  graf 2002  graf 2003  graf 2004  graf
Knihovny AV ČR a výzkumných ústavů 2001  graf 2002  graf 2003  graf 2004  graf
Krajské knihovny (bývalé SVK) 2001  graf 2002  graf 2003  graf 2004  graf
Lékařské knihovny 2001  graf 2002  graf 2003  graf 2004  graf
Veřejné knihovny 2001  graf 2002  graf 2003  graf 2004  graf
Knihovny muzeí, galerií a archivů 2001  graf 2002  graf 2003  graf 2004  
Státní správa 2001   2002   2003   2004  
Ostatní 2001  graf 2002  graf 2003  graf 2004  graf
Souhrn 2001  graf 2002  graf 2003  graf 2004  graf

V tabulkách je uveden název instituce (položka Site) tak, jak byl zadán do registračního formuláře. Objevují se zde tedy i překlepy a určité nepřesnosti. Dále je uveden český název (pokud se podařilo anglický překlad správně identifikovat). Následují údaje o počtu rešerší (Searches) za jednotlivé měsíce.

Data jsou převzata ze souhrnné statistiky, kterou vytváří EBSCO. Tyto statistiky obsahují kromě údajů o počtu rešerší (Searches) údaje o počtu přístupů (Logins), o počtu zobrazených plnotextových článků (FT Articles) a počtu zobrazených stránek plného textu (FT Pages) atd. v rámci jednotlivých institucí. Tyto údaje si za svou knihovnu můžete sledovat samostatně.

Grafy ukazují procentuální zastoupení jednotlivých knihoven v rámci dané skupiny. Souhrnná tabulka informuje o poměrném počtu rešerší v jednotlivých typech knihoven.


eIFL Direct v ČR

Využívání databází

| Nahoru |

4.2.2004 Petra Pěnkavová