Vstup do databází

Národní licence pro přístup do databází firmy EBSCO v projektu eIFL Direct

Oficiální stránky projektu EIFL Direct Národní knihovna ČR OSI Budapest EBSCO Publishing EBSCOhost support
Články o projektu

EIFL Direct na konferencích a v odborných časopisech

 • Akademické vědecké databáze v České republice. Petra Pěnkavová podle příspěvku Sama Brookse. Akademický bulletin. 2003, č. 5, s. 11. Přístup též z: <http://www.kav.cas.cz/press/stranky/archiv/ab/2003/5/databaze.htm>
 • BALOGH, Anna Maria; NOVÁ, Hana. Project EIFL Direct . In Inforum 2001 : 7. konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. Přístup z: <http://www.inforum.cz/inforum2001/English/prispevky/nova.htm>.
 • BROOKS, Sam. Česká republika a databáze pro akademickou sféru. Ikaros [online]. 2003, č. 02 [cit. 2003-02-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200301006>. ISSN 1212-5075.
 • NOVÁ, Hana. Elektronické informační zdroje v knihovnách České republiky. In Infos 2001 : 31. mezinárodné informatické sympozium [online]. Přístup z:<http://www.aib.sk/infos/infos2001/29.htm>.
 • NOVÁ, Hana. Konsorcium eIFL Direct - co nového. Ikaros [online]. 2001, č. 10. Přístup z: <http://ikaros.ff.cuni.cz/2001/c10/eifl.htm>. ISSN 1212-5075.
 • NOVÁ, Hana. Novinky v nabídce projektu eIFL Direct. Ikaros [online]. 2002, č. 8. Přístup z:<http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200208488>ISSN 1212-5075.
 • NOVÁ, Hana. Projekt EIFL Direct v České republice. Bulletin Nadace OSF Praha [online]. 2000, č. 2. Přístup z: <http://osf.cz/?x=000-004-008>.
 • NOVÁ, Hana. Projekt EIFL Direct v České republice. Čtenář. 2000, roč. 52, č. 10, s. 276-277. ISSN 0011-2322
 • NOVÁ, Hana. Projekt EIFL Direct v ČR v letech 2000-2001. Bulletin Nadace OSF Praha [online]. 2002, č. 1. Přístup z: <http://osf.cz/bulletin/index.php?idb=14>.
 • NOVÁ, Hana. Zapojení Národní knihovny ČR do projektů programu "Informační zdroje pro výzkum a vývoj". In Infos 2000 : 30. mezinárodné informatické sympozium [online]. Přístup z:<http://www.aib.sk/infos/infos2000/27.htm>.
 • NOVÁ, Hana; PĚNKAVOVÁ, Petra : EIFL Direct v České republice. In Knihovny současnosti 2000 : tematický blok 2, Elektronické informační zdroje. Dodatek ke sborníku 8. konference, konané ve dnech 19.-21.září 2000 v Seči u Chrudimi. [Praha] : Knihovna Akademie věd ČR, 2000. s. 37-41
 • NOVÁ, Hana; KOLLÁROVÁ, Mária; VAŠKEVIČINE, Aušra. Projekt eIFL Direct v ČR a v zahraničí. In Inforum 2002 : 8. konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. Přístup z: <http://www.inforum.cz/inforum2002/prednaska62.htm>
 • PĚNKAVOVÁ, Petra. EIFL Direct v České republice. Ikaros [online]. 2000, č. 9. Přístup z:<http://ikaros.ff.cuni.cz/2000/c09/eifl.htm>.
 • PĚNKAVOVÁ, Petra. Novinky v nabídce databází projektu eIFL Direct. Čtenář [online]. 2003, roč. 55, č. 1, s. 9-10. ISSN 0011-2321
 • VOCHOZKOVÁ, Hana. EIFL Direct. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2000, roč.10, č.4, s.9-12. Přístup z: <http://www.ics.muni.cz/toISO-8859-2.en/bulletin/issues/vol10num04/vochozkova/vochozkova.html>. ISSN 1212-0901.

Zmínky o databázích na konferencích a v časopisech

Regionální tisk

 • Akce Březen - měsíc Internetu. Týdeník Domažlicko. (21.2.2001), s. 4
 • Internet knížky nevytlačí. Orlické noviny. (5.3.2002), s. 8
 • Knihovna je i letos zapojena do akce Březen - měsíc internetu. Českobudějovické listy. (21.2.2001), s. 14
 • Knihovna nabízí unikátní přístup k informacím. Liberecký den. (18.1.2002), s. 8
 • Knihovna rozšíří služby. Region Vsetín. (9.1.2001)
 • Knihovny se v Měsíci internetu věnují seniorům i tělesně postiženým. Plzeňský deník. (2.3.2001), s. 4
 • Měsíc internetu v Okresní knihovně. Hradecké noviny. (19.2.2001), s. 6
 • Na netu se vyřádí děti i dospělí. Listy Pelhřimovska. (2.3.2002), s. 16
 • Nabízejí atraktivní program. Kladenský deník. (24.10.2001), s. 18
 • Návštěvníky čeká řada novinek. Sokolovský deník. (5.10.2002), s. 15
 • O celostátní akci knihoven projevují lidé velký zájem. Deník Litoměřicka. (19.3.2001), s. 6
 • Okresní knihovna se již připravuje na brzké březnové internetové radovánky. Deník Litoměřicka. (15.2.2001), s. 7
 • Světové databáze budou v knihovně přístupnější. Karlovarské noviny. (22.12.2000), s. 17
 • V knihovně příští týden očekávají školáky, studenty, seniory, ale i rodiče s dětmi. Kladenský deník. (7.3.2001), s. 4
 • V počítačové síti surfovali mladí, ale i starší zájemci. Kladenský deník. (19.3.2001), s. 3
 • V sobotu skončil ve slánské knihovně internetový týden. Kladenský deník (11.3.2002), s. 17
 • Veřejnost má již nyní volný přístup k řadě informací. Chebský deník. (25.4.2001), s. 16
 • Zájemci obsadili počítače. Kladenský deník. (28.3.2002), s. 17
 • Zdarma nyní můžete získat řadu odborných informací. Českokrumlovské listy. (11.4.2001), s. 14
| Nahoru |

4.8.2003 Petra Pěnkavová