Vstup do databází

Národní licence pro přístup do databází firmy EBSCO v projektu eIFL Direct

Oficiální stránky projektu EIFL Direct Národní knihovna ČR OSI Budapest EBSCO Publishing EBSCOhost support
Modul Admin

Administrativní modul umožňuje knihovnám do jisté míry aktivně pracovat s databázemi. Využívá se především pro nastavení individuálních či skupinových uživatelských profilů a pro sledování statistik využívání databází.

Od října 2003 je zprovozněna nová verze EBSCOadmin:

  • nová grafická úprava
  • přeskupení funkcí pro snadnější orientaci
  • úprava přístupových práv do EBSCOadmin pro různé uživatele (např. pouze přístup do statistik)
  • rozšíření obsahu statistik (např. o sledování hledání v databázích v jednotlivých hodinách či průměrná délka jednoho vstupu do databáze)

Více o změnách v EBSCOadmin např. na této adrese.

| Nahoru |

6.10.2003 Petra Pěnkavová