Vstup do databází

Národní licence pro přístup do databází firmy EBSCO v projektu eIFL Direct

Oficiální stránky projektu EIFL Direct Národní knihovna ČR OSI Budapest EBSCO Publishing EBSCOhost support
CD-ROM

Kromě přístupu do databází prostřednictvím sítě internet jsou v projektu EIFL Direct nabízeny databáze na CD-ROM, případně DVD-ROM.

CD-ROM
DVD-ROM
Academic Periodicals Collection  seznam titulů Academic Search Premier
Business Periodicals Collection  seznam titulů Business Source Premier
MAS Premier  
Comprehensive Medline with Fulltext
(pouze pro lékařské knihovny
 

FAQ (často kladené otázky) o EBSCO CD-ROM

Paní ing. Libuše Hrdá z hudebního oddělení Okresní knihovny v Hradci Králové vypracovala určitý návod pro práci s CD-ROM, který je doplněn postřehy o možnostech využití databází na CD-ROM, především ve veřejných knihovnách.

EBSCO CD-ROM

Knihovny, které se připojily k projektu EIFL Direct, měly možnost požádat si současně se vstupem na Internet také o databáze na CD-ROM. Mnohé teď stojí před otázkou "co s nimi". Následující řádky jsou nesmělým pokusem naznačit, jak je možné se s tímto problémem vypořádat. Vycházíme ze zkušeností hudebního oddělení Okresní knihovny v HK.

 1. Instalace: K instalaci použijeme Disk 1, nejlépe z poslední aktualizace kterékoli databáze (např. Academic Search International, Disc 1, Apr. 2000-Oct. 2000). Disk 1 obsahuje kromě dat vždy také instalační program. Při instalaci se přesně držíme pokynů. Je nutné zvýšit pozornost při dotazu na označení CD mechaniky. Některé knihovny budou muset tento údaj přepsat podle místního nastavení - např. z D:\ na E:\. Instalaci spouští program setup.exe. Po úspěšné instalaci se objeví ikona EBSCO CD. Instalace umožňuje prohlížet vždy ten CD-ROM, který je v CD mechanice. Počítač se tak nezahlcuje daty. Instalace platí pro všechny databáze.
 2. Uživatelské prostředí je na CD-ROM poněkud jiné než na Internetu. Podstata vyhledávání je stejná, ale některé funkce jsou omezené nebo chybí.
 3. Jednotlivé databáze neobsahují všechny časopisy, které jsou na Internetu. Je dobré si udělat nový průzkum.
 4. Tisk: Program umožňuje tisk záznamů buď pouze se základními bibliografickými údaji nebo včetně anotace. Vždy je uvedeno, zda je k dispozici též plný text. Přímý tisk plného textu článku je možný.

Možnosti využití EBSCO CD-ROM

 • CD-ROM umožňuje pracovat s elektronickou databází i těm knihovnám, které nemají připojení na Internet
 • CD-ROM šetří peníze za provoz Internetu
 • CD-ROM není závislý na funkčnosti (výpadcích) Internetu
 • CD-ROM neblokuje Internet v malých knihovnách s 1 pracovním místem u Internetu
 • CD-ROM poskytuje široké možnosti k cvičnému vyhledávání a nezávaznému brouzdání
 • CD-ROM je pohotově k dispozici při exkurzích a KIV
 • CD-ROM je obrovským archivem zahraničních novin a časopisů, který je stále po ruce

Libuše Hrdá, Okresní knihovna Hradec Králové
29.1.2001

| Nahoru |

9.5.2002 Petra Pěnkavová