Vstup do databází

Národní licence pro přístup do databází firmy EBSCO v projektu eIFL Direct

Oficiální stránky projektu EIFL Direct Národní knihovna ČR OSI Budapest EBSCO Publishing EBSCOhost support
Charakteristika databází

Do konce května 2004 jsou přístupné tyto databáze:

 
Academic Search Premier    
Business Source Premier  
Newspaper Source ERIC
(nově od února 2002)
MasterFILE Premier American Humanities Index
(přidáno od ledna 2004)
Regional Business News
(nově od srpna 2002)
Communication & Mass Media Complete
(přidáno od ledna 2004)
     
Vysvětlivky:
= odkaz na informace o databázi na stránkách fy EBSCO Publishing

Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

Academic Search Premier

Stručná charakteristika Jedna z největších vědeckých multidisciplinárních plnotextových databází vytvořených speciálně pro akademické instituce. Obsahuje řadu recenzovaných časopisů, které nejsou dostupné v jiné podobné databázi. Celkem je v databázi obsaženo téměř 8.000 titulů.
Tematické zaměření společenské vědy, humanitní vědy, vzdělávání, počítačová věda, technika, lingvistika, umění a literatura, lékařství či etnologie
Počty titulů (plný text) 4.455 (včetně 3.515 recenzovaných)
Počty titulů (abstrakt) 7.888
Retrospektiva u vybraných titulů dostupný archiv plných textů až k roku 1975 nebo k prvnímu vydanému číslu

Novinka  Databáze Academic Search Premier nahradila od srpna 2001 databázi Academic Search Elite.

seznam titulů
seznam titulů s plnými texty až k roku 1975 (tzv. backfiles)

| Nahoru |
Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

Business Source Premier

Stručná charakteristika Rozsáhlá sbírka obchodních a vědeckých časopisů vytvořená speciálně pro obchodní školy a knihovny.
Tematické zaměření ekonomie, finance, management, účetnictví či mezinárodní obchod
Počty titulů (plný text) 3.677 (včetně 1.090 recenzovaných)
Počty titulů (abstrakt) 4.508
Retrospektiva u vybraných titulů dostupný archiv plných textů až k roku 1965 nebo k prvnímu vydanému číslu

Dodatkem k této databázi je databáze Regional Business News.

seznam titulů
seznam titulů s plnými texty až k roku 1965 (tzv. backfiles)

| Nahoru |
Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

Newspaper Source

Stručná charakteristika Databáze poskytuje přístup k plným textům z vybraných amerických novin, mezinárodních deníků, zpráv zpravodajských agentur, novinových rubrik a dalších zdrojů a abstraktům z národních deníků.
Tematické zaměření zpravodajství
Počty titulů (plný text) 20 amerických celonárodních a mezinárodních deníků cover-to-cover
200 amerických regionálních deníků výběrověě
17 zpravodajských agentur
26 rozhlasových a televizních zpravodajských relací
Retrospektiva nejdéle k roku 1997

seznam titulů

| Nahoru |
Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

MasterFILE Premier

Stručná charakteristika Databáze vytvořená speciálně pro potřeby veřejných knihoven, zaměřená především na obecně zájmové tituly časopisů, ale také na oblast obchodu, zdraví a kultury.
Tematické zaměření obecné informace referenčního charakteru, obchod, vzdělávání, zdraví, multikulturní otázky
Počty titulů (plný text) 1.930 časopisů
390 referenčních příruček
84.074 biografií
86.132 primárních pramenů (typu prohlášení, projevů apod.)
107.135 fotografií, map a vlajek v dílčí databázi Image Collection
Počty titulů (abstrakt) > 2.600
Retrospektiva výběrově až k roku 1975

seznam titulů

| Nahoru |
Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

Regional Business News

Stručná charakteristika Databáze mapuje všechny městské i venkovské oblasti na území USA. Databáze je aktualizována denně.
Tematické zaměření obchod, politika
Počty titulů (plný text) 51 obchodních časopisů, novin a zpravodajských agentur
Počet titulů (abstrakt) 67 titulů
Retrospektiva nejdéle k roku 1987

Novinka  Databáze Regional Business News nahradila od srpna 2002 databázi Business Wire News.

seznam titulů

| Nahoru |
Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

ERIC

Stručná charakteristika ERIC (Educational Resource Information Center = Informační centrum o zdrojích pro vzdělávání) je národním informačním systémem, který je podporován ze strany amerického ministerstva vzdělávání a americké Národní pedagogické knihovny a Úřadu pro výzkum a vývoj ve vzdělávání.
Tematické zaměření vzdělávání
Počty titulů (abstrakt) > 1.000 časopisů
Počty titulů (plný text) > 2.200 přehledů či souhrnů společně s odkazy na další informace
plný text je dostupný u článků, které jsou rovněž uvedeny v databázi Academic Search Premier (odkaz Linked Full Text)

seznam titulů v plném textu pomocí SmartLinks
seznam titulů v plném textu přes CrossRef

| Nahoru |
Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

American Humanities Index

Stručná charakteristika Kolekce bibliografických odkazů na literární a vědecké časopisy vydávané v USA a Kanadě
Tematické zaměření humanitní vědy
Počty titulů (abstrakt) > 1.000 časopisů
Retrospektiva od roku 1975
| Nahoru |
Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

Communication & Mass Media Complete

Stručná charakteristika Kolekce bibliografických odkazů na literární a vědecké časopisy vydávané v USA a Kanadě
Tematické zaměření oblast komunikace a masmédií
Počty titulů (abstrakt) 800 časopisů
některé obsaženy ve 2 dílčích databázích: CommSearch a Mass Media Articles
Počty titulů (plný text) 200 časopisů
Retrospektiva až od roku 1915
| Nahoru |

26.2.2004 Petra Pěnkavová