Multilicence pro vstup do databází EBSCO

Narodni knihovna CR   EBSCO Publishing

Charakteristika databází

Na základě projektu jsou přístupné tyto 2 databáze:

Academic Search Complete Business Source Complete

(nahrazují původně dostupné databáze Academic Search Premier a Business Source Premier)

novinky v databázích ASP a BSP

Díky laskavosti fy EBSCO zůstávají nadále přístupné tyto databáze:

MasterFILE Premier

Newspaper Source

Regional Business News

ERIC


Databáze jsou dostupné v systému EBSCOhost.

Na přání uživatelů budou do nabídky přidávány
v rámci zkušebních přístupů další databáze.

Aktuálně přidané databáze (pro vybrané uživatele):
Neomezené zkušební přístupy do databází 
(jako poděkování firmy EBSCO za dlouhodobou spolupráci s knihovnickou komunitou):

Vysvětlivky:
= odkaz na informace o databázi na stránkách fy EBSCO Publishing


Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

Academic Search Complete

Stručná charakteristika Jedna z největších vědeckých multidisciplinárních plnotextových databází vytvořených speciálně pro akademické instituce. Obsahuje řadu recenzovaných časopisů, které nejsou dostupné v jiné podobné databázi. 
Tematické zaměření obory z oblasti společenských a přírodních věd: antropologie, astronomie, biologie, chemie, elektroinženýrství, etnologie, farmacie, fyzika, geografie, geologie, hudba, matematika, potravinářství, právo,  psychologie, religionistika a teologie, stavební inženýrství, veterinářství, zoologie atd.
Počty titulů (plný text) > 5.500 (včetně > 4.600 recenzovaných)
Počty titulů (abstrakt) > 9.500
Další prameny > 10.000 monografií, zpráv, konferenčních materiálů atd.
Retrospektiva u vybraných titulů dostupnost archivu k prvnímu vydanému číslu

seznam titulů a dalších zdrojů

| Nahoru |


Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

Business Source Complete

Stručná charakteristika Vědecká obchodní databáze zpřístupňující bibliografické a plnotextové informace. Kromě odborných časopisů zahrnuje řadu dalších informační pramenů (knihy, případové studie, konferenční materiály, finanční data, průmyslové zprávy, investiční zprávy atd.).
Tematické zaměření obory z oblasti obchodu: ekonomie, finance, management, účetnictví či mezinárodní obchod
Počty titulů (plný text) > 3.100 časopisů (včetně > 1.600 recenzovaných)
Počty titulů (abstrakt) > 4.000 (včetně > 2.200 recenzovaných)
Další prameny > 25.000 monografií, konferenčních materiálů, studií, zpráv atd.
Referenční zdroje Company Profiles - faktografická databáze ekonomických profilů firem
Thesaurus - odborný tezaurus z oblasti obchodu
Retrospektiva u vybraných titulů dostupnost archivu k prvnímu vydanému číslu

Databázi je možné prohledávat také v novém rozhraní Business Searching Interface

Dodatkem k této databázi je databáze Regional Business News.

seznam titulů a dalších zdrojů

| Nahoru |


Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

Newspaper Source

Stručná charakteristika Databáze poskytuje přístup k plným textům z vybraných amerických novin, mezinárodních deníků, zpráv zpravodajských agentur, novinových rubrik a dalších zdrojů a abstrakty z národních deníků.
Tematické zaměření zpravodajství
Počty titulů (plný text) 240 amerických regionálních deníků výběrově
32 mezinárodních deníků 
texty z 19 zpravodajských agentur
přepisy 35 rozhlasových a televizních zpravodajských relací
Retrospektiva nejdéle k roku 1997

seznam titulů

| Nahoru |


Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

MasterFILE Premier

Stručná charakteristika Databáze vytvořená speciálně pro potřeby veřejných knihoven, zaměřená především na obecně zájmové tituly časopisů, ale také na oblast obchodu, zdraví a kultury.
Tematické zaměření obecné informace referenčního charakteru, obchod, vzdělávání, zdraví, multikulturní otázky
Počty titulů (plný text) > 1.700 časopisů
> 470 referenčních knih
> 84.000 biografií
> 100.000 původních dokumentů (typu prohlášení, projevů apod.)
> 270.000 fotografií, map a vlajek v dílčí databázi Image
Počet titulů (abstrakt) > 2.600 časopisů
Referenční zdroje slovník The American Heritage Dictionary, 4th Edition
Retrospektiva výběrově až k roku 1975

seznam titulů

| Nahoru |


Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

Regional Business News

Stručná charakteristika Databáze mapuje všechny městské i venkovské oblasti na území USA. Databáze je aktualizována denně.
Tematické zaměření obchod, politika
Počty titulů (plný text) > 280 obchodních časopisů, novin, zpravodajských agentur a blogů
Retrospektiva nejdéle k roku 1984

Novinka  Databáze Regional Business News nahradila od srpna 2002 databázi Business Wire News.

seznam titulů

| Nahoru |


Info o databázi na stránkách EBSCO Publishing

ERIC

Známá databáze zaměřená na oblast vzdělávání, vytvářená americkým Educational Resource Information Centre

  • obsahuje citace a abstrakty z více než 1.000 časopisů z oblasti vzdělávání
  • obsahuje rovněž plné texty více než 2.200 přehledů či souhrnů společně s odkazy na další informace
  • plný text je dostupný u článků, které jsou rovněž uvedeny v databázi Academic Search Premier (odkaz Linked Full Text)
  • dodávka plného textu prostřednictvím služby EDRC (odkaz Full Text from EDRC) není hrazena v rámci licence
  • aktualizováno čtvrtletně

| Nahoru |


 Petra Šťastná