Multilicence pro vstup do databází EBSCO

Narodni knihovna CR   EBSCO Publishing

O projektu

Projekt Databáze EBSCO - zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory byl schválen v druhém kole grantového programu 1N vyhlášeném MŠMT ČR a jeho financováni je zajištěno na roky 2004 - 2008.

Cílem projektu je zajistit pokračování multilicenčního přístupu do plnotextových databází fy EBSCO a tím zachovat možnost získávání nejaktuálnějších odborných informací především z humanitních a společenských věd. Projekt zahrnuje přístup do dvou nejdůležitějších databází fy EBSCO - Academic Search Premier a Business Source Premier.

Firma EBSCO nabízí jako bonus přístup do dalších databází a to: MasterFILE Premier, Newspaper Source, Regional Business News, Communication & Mass Media Complete, American Humanities Index a ERIC.

Licenční podmínky přístupu a využívání databází zůstávají stejné jako v projektu předchozím.  

Do projektu Databáze EBSCO – zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory je zapojeno v souladu s podmínkami grantového programu 49 knihoven. Avšak i ostatní knihovny, které se zaregistrovaly v projektu předchozím, mohou - na základě dopisu Paula Donovana, ředitele evropské sekce fy EBSCO - i nadále databáze využívat.

Kontakt: PhDr. Hana Nová
řešitelka projektu
Národní knihovna ČR

| Nahoru |


 Petra Šťastná