Multilicence pro vstup do databází EBSCO

Narodni knihovna CR   EBSCO Publishing

Statistiky využívání

V následujících tabulkách jsou uváděny údaje o počtu rešerší v jednotlivých knihovnách každý měsíc od července 2004. Statistiky využívání za předchozí období jsou dostupné zde.

Údaje pro instituce zahrnuté do projektu 2004 2005 2006 2007 2008
Údaje pro ostatní zaregistrované instituce 2004 2005 2006 2007 2008
Souhrnné údaje pro všechny instituce 2004 2005 2006 2007 2008

V tabulkách je uveden název instituce (položka Site) tak, jak byl zadán do registračního formuláře. Objevují se zde tedy i překlepy a určité nepřesnosti. Dále je uveden český název (pokud se podařilo anglický překlad správně identifikovat). Následují údaje o počtu rešerší (Searches) za jednotlivé měsíce.

Data jsou převzata ze souhrnné statistiky, kterou vytváří EBSCO. Tyto statistiky obsahují kromě údajů o počtu rešerší (Searches) údaje o počtu přístupů, o počtu zobrazených plnotextových článků v různých formátech atd. v rámci jednotlivých institucí. Tyto údaje si může každá zaregistrovaná knihovna sledovat samostatně.

Celkový přehled za Českou republiku

"Top 10" nejvyhledávanějších časopisů v databázích ASP a BSP (leden 2006-březen 2008)
Porovnání počtu rešerší a zobrazených plných textů v databázích ASP a BSP za roky 2005-2007
Porovnání počtu rešerší, plných textů a abstraktů za roky 2004-2007
Vybrané statistiky za rok 2007
Statistiky využívání databáze SocIndex with FullText (placený přístup pro 10 knihoven/institucí na období květen 2007-prosinec 2008)
Vybrané statistiky za rok 2006
Statistiky využívání databáze SocIndex with FullText (zkušební přístup říjen 2006-leden 2007)
Vybrané statistiky za rok 2005
Vybrané statistiky za červenec-prosinec 2004

| Nahoru |


 Petra Šťastná