Multilicence pro vstup do databází EBSCO

Narodni knihovna CR   EBSCO Publishing

Elektronická konference

V září 2000 byla nově zřízena elektronická konference EIFL pro zaregistrované účastníky i pro další případné zájemce.
Emailová adresa konference pro zasílání příspěvků je eifl@cvut.cz

Postup při přihlašování a odhlašování

Přihlášení

  1. na majordomo@cvut.cz pošlete dopis, který obsahuje v těle jedinou řádku, 'subscribe eifl'. Ujistěte se, že se nepřipojuje Vaše signatura a že posíláte čistý text a nikoli HTML dopis
  2. zpět Vám dojdou dva dopisy - jeden říkající, že požadavek se provádi, a druhý, který říká, že se Vás někdo snaží přihlásit do konference EIFL - ten obsahuje řádek 'auth XYZTABCD subscribe eifl VAS@EMAIL'
  3. na majordomo@cvut.cz pošlete dopis, který obsahuje jedinou řádku, 'auth XYZTABCD subscribe eifl VAS@EMAIL' - tuto řádku jste obdrželi v minulém kroku. XYZTABCD je nějaký náhodný shluk znaků, VAS@EMAIL je Vaše adresa tak, jak přišla v kroku 2. Před odesláním nepřevádějte malá písmena na velká a naopak.
  4. zpět Vám přijde, že jste přihlášen(a), jak se odhlásit a o čem konference je.

Odhlášení

  • Na majordomo@cvut.cz pošlete dopis, který obsahuje jedinou řádku, 'unsubscribe eifl'.

| Nahoru |


 Petra Šťastná