Multilicence pro vstup do databází EBSCO

Narodni knihovna CR   EBSCO Publishing

Aktuálně

 • informace o připravovaném návazném projektu Informační zdroje pro výzkum a vývoj MŠMT ČR
 • od dubna 2008 zpřístupněny místo databází Academic Search Premier a Business Source Premier databáze Academic Search Complete a Business Source Complete
 • nová databáze GreenFILE věnovaná problematice životního prostředí přidána jako dárek všem uživatelům databází EBSCO. Více informací o databázi zde.
 • zkušební přístupy do databází EconLit with Full Text a Education Research Complete jsou vybraným knihovnám k dispozici od března do května 2008
 • výsledky dotazníku z prosince 2007
 • každoroční setkání účastníků neformálního konsorcia se uskutečnilo 4.12.2007 v Moravské zemské knihovně v Brně a 5.12.2007 v Národní knihovně v Praze - více na stránce s Informačními materiály
 • kanál RSS - novinky na webových stránkách eifl.nkp.cz lze nyní sledovat i prostřednictvím tzv. RSS kanálu. Do čteček RSS si můžete přidat adresu http://eifl.nkp.cz/rss.xml. Více o technologii RSS a jejím využití např. na serveru Živě.cz.
 • Dotazník 2007 - prosíme zástupce 49 zúčastněných knihoven o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou součástí průběžné zprávy projektu. Dotazník je možné vyplnit z jednoho počítače pouze jednou. Prosíme o vyplnění dotazníku do 20.12.2007. Děkujeme.
 • zkušební přístupy do databází Communication & Mass Media Complete a Literary Reference Centre jsou vybraným knihovnám k dispozici od října do prosince 2007
 • zkušební přístupy do databází Art Abstracts a MLA International Bibliography jsou vybraným knihovnám k dispozici od března do května 2007
 • Začátkem listopadu 2006 byla mezi přístupné databáze přidána nová - Library, Information Science & Technology Abstracts. EBSCO Publishing získalo tuto databázi do svého vlastnictví a na základě rozhodnutí pana J.T. Stephense, presidenta fy EBSCO, je na neomezenou dobu zpřístupněna pro všechny knihovny a jejich uživatele. Je to poděkování za dlouholetou spolupráci s knihovnickou komunitou.
 • prezentace z každoročního setkání účastníků neformálního konsorcia, které se uskutečnilo 13.12.2006 v Národní knihovně ČR v Praze jsou dostupné na stránce s Informačními materiály

Změna domény: Doména epnet.com bude nahrazena novou doménou ebscohost.com
Vstup do databází bude tedy na adrese http://search.ebscohost.com, přístup do administrativního modulu Admin na http://eadmin.ebscohost.com (přehled změněných adres zde, případně zde.)
Změna by měla být definitivní v červnu 2007. Do té doby by mělo fungovat automatické přesměrování na nové adresy. Uživatelé proxy serverů by měli novou doménu zapsat do konfiguračních souborů a ponechat zde i doménu stávající (příklad zde).

 • všechny knihovny zapojené do projektu mají od října 2006 do ledna 2007 umožněn zkušební přístup do databáze SocIndex with Full Text
 • zkušební přístup do databáze Legal Collection je vybraným knihovnám k dispozici od října 2006 do ledna 2007
 • na stránce Jak vyhledávat je k dispozici prezentace nového způsobu vyhledávání nazvaného Visual Search (prezentace je v angličtině)
 • Project MUSE
  Firma EBSCO zprostředkovala pro české knihovny zkušební přístupdatabázi více než 300 plnotextových časopisů z humanitních věd a umění – Project MUSE. Projekt vznikl za podpory Mellonovy nadace v roce 1993 v John Hopkins University Press a je specifický tím, že je založen na spolupráci knihoven a více než 60 vědeckých vydavatelství. Databáze není dostupná v rámci kolekce EBSCO, přístup je na http://muse.jhu.ecu. Pro zkušební přístup, který bude trvat 60 dní (od 1.4.2006), není třeba žádné heslo.
 • zkušební přístupy do databází MagillOnLiterature Plus a Humanities International Complete jsou vybraným knihovnám k dispozici od března do května 2006
 • nově publikovány měsíční přehledy změn v databázích Academic Search Premier a Business Source Premier
 • Začátkem listopadu 2005 byla mezi přístupné databáze přidána nová - Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA). EBSCO Publishing získal tuto databázi do svého vlastnictví a na základě rozhodnutí pana J.T. Stephense, presidenta fy EBSCO, je na neomezenou dobu zpřístupněna pro všechny knihovny a jejich uživatele. Je to poděkování za dlouholetou spolupráci s knihovnickou komunitou.
 • v období od října do prosince 2005 mají knihovny, které projevily zájem prostřednictvím dotazníku, zkušební přístup do databází Psychology and Behavioral Science Collection a NTIS
 • prezentace ze setkání účastníků neformálního konsorcia, které se uskutečnilo 11.10.2005 v Praze a 12.10.2005 v Brně, jsou dostupné na stránce s Informačními materiály
 • k dispozici je nová tištěná příručka pro práci s databázemi EBSCO. Příručka ve formátu PDF je dostupná na stránce o vyhledávání
 • Karlova univerzita má na dobu 6 měsíců (od září 2005 do února 2006) zaplacen přístup do databáze Communication and Mass Media Complete (CMMC)
 • pro 3 instituce (Národní knihovna ČR, Masarykova univerzita a Ostravská univerzita) bylo možné zakoupit na 12 měsíců (od září 2005 do srpna 2006) přístup do databáze American Bibliography of Slavic and East European Studies (ABSEES)
 • v roce 2005 není nutná finanční spoluúčast knihoven při platbě DPH. Se souhlasem MŠMT ČR je možné na zaplacení DPH použít finanční prostředky uspořené díky výhodnému kurzu amerického dolaru.
 • v období od února do května 2005 měly knihovny, které projevily zájem prostřednictvím dotazníku, zkušební přístup do databáze Education Abstracts
 • odborný seminář Dostupnost elektronických informačních zdrojů v ČR se uskutečnil 9. března 2005 v Malém sále Městské knihovny v Praze
 • na celý rok 2005 byl zakoupen přístup do databáze RILM Abstracts of Music Literature pro 3 instituce (Národní knihovna ČR, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
 • výsledky dotazníku o zkušebních přístupech k vybraným bibliografickým databázím přístupným v prostředí EBSCOhost
 • školení pro práci v modulu Admin se konalo 15. února 2005 v Národní knihovně ČR v Praze
 • dotazník týkající se zjištění zájmu o zkušební přístupy do dalších databází EBSCOhost (vyplňte do 15. ledna 2005)
 • informace ze setkání koordinátorů konsorcií v rámci eIFL.net - 4. setkání se konalo v září v polské Poznani
 • setkání účastníků neformálního konsorcia se uskutečnilo v září v Praze (7. 9. 2004) a v Brně (8. 9. 2004)
 • EBSCO bude na základě požadavků uživatelů umožňovat zkušební přístup do vybraných databází zahrnutých ve službě EBSCOhost
 • databáze Academic Search Premier a Business Source Premier jsou na základě úspěšného grantu z programu 1N vyhlášeného MŠMT přístupné v ČR do konce roku 2008; bonusově jsou dostupné i další databáze fy EBSCO

| Nahoru |


 Petra Šťastná