Multilicence pro vstup do databází EBSCO

Narodni knihovna CR   EBSCO Publishing

Informační materiály pro účastníky projektu

Prezentace | Školení | Články | Účast na mezinárodních konferencích

Závěrečná zpráva projektu
 • Závěrečná zpráva Zaverecna zprava
 • Finanční tabulka Financni tabulka
 • Přílohy
  1. Zúčastněné instituce Priloha 1
  2. Počty rešerší podle typů knihoven, zobrazených plných textů a abstraktů za dobu trvání projektu Priloha 2
  3. Počty rešerší, přihlášení a zobrazených plných textů za dobu trvání projektu podle databází ASP a BSP Priloha 3
  4. Přístupy do RILM Abstracts of Music Literature Priloha 4
  5. Přístupy do ABSEES Priloha 5
  6. Přístupy do Communication & Mass Media Complete Priloha 6
  7. Přistupy do SocIndex with FullText za období květen 2007-listopad 2008 Priloha 7
  8. Seznam databází ve zkušebních přístupech v letech 2005-2008 Priloha 8
  9. Žádost na využití finančních prostředků z projektu pro rok 2008 a odpověď MŠMT Priloha 9
  10. Počty rešerší, zobrazených plných textů a abstraktů za rok 2008 podle typů knihoven Priloha 10
  11. Přístupy do SocIndex with FullText za období leden-listopad 2008 Priloha 11
  12. Přístupy do EconLit with FullText a Education Research Complete Priloha 12
  13. Přehled uznaných nákladů projektu Priloha 13
  14. Prezentace v odborném tisku Priloha 14
 • Oponentské posudky
 • Smlouva (část 1, část 2)

 • Prezentace k závěrečnému oponentnímu řízení Prezentace k oponentnimu rizeni
 • Zpráva ze závěrečného oponentního řízení Zprava z oponentniho rizeni

Zástupci fy EBSCO pan Tim Collins, Division General Manager a pan Paul Donovan, Vice President of Sales for Europe navštívili 15.10.2005 Národní knihovnu ČR. Schůzky se také zúčastnila paní Marina Milovanovic a noví pracovníci kanceláře EBSCO pro střední a jižní Evropu paní Tanja Nankovic a pan Dragan Nikolic. Po krátkém pracovním jednání si všichni prohlédli historické prostory Národní knihovny ČR.

Prezentace

 • Uskutečněné prezentace k novému vyhledávacímu rozhraní EBSCOhost 2.0
  Datum

  Město

  Místo Počet knihoven Počet účastníků
  16.4.2008 Praha Národní knihovna ČR 11 14
  17.4.2008 Praha Základní knihovna Akademie věd ČR 20 30
  18.4.2008 Pardubice Univerzita Pardubice 2 9
  30.4.2008 Ústí nad Labem Severočeská vědecká knihovna 4 17
  13.5.2008 Praha Národní knihovna ČR 12 17
  14.5.2008  Opava Slezská univerzita 5 14
  6.6.2008  Olomouc Vědecká knihovna 6 10
  10.6.2008 Hradec Králové Studijní a vědecká knihovna 2 5
  11.6.2008 Praha Národní knihovna ČR 12 17
  16.6.2008 Liberec Krajská vědecká knihovna 5 10

         
 • Nová vyhledávací verze EBSCOhost 2.0
  (bude uvedena v červenci 2008)
 • Setkání účastníků neformálního konsorcia. Brno, 4.12.2007 a Praha, 5.12.2007
  • Setkání účastníků neformálního konsorcia Prezentace ve formátu PPS
  • Obecná prezentace EBSCO Prezentace ve formátu PDF
  • News and Enhancements in EP Databases Prezentace ve formátu PDF

           

 • Setkání účastníků neformálního konsorcia. Praha, 13.12.2006
  • Setkání účastníků neformálního konsorcia Prezentace ve formátu PPS
  • New Features and Enhancements in EBSCO databases Prezentace ve formátu PDF

 

 • Setkání účastníků neformálního konsorcia. Praha, 11.10.2005 a Brno, 12.10.2005
  • Setkání účastníků neformálního konsorcia Prezentace ve formátu PPS
  • EBSCO Publishing - October 2005 Prezentace ve formátu PPS (prezentace ve 4 blocích: 1, 2, 3, 4)
  • EBSCO Information Services : A to Z list - October 2005 Prezentace ve formátu PPS

Odborný seminář Dostupnost elektronických informačních zdrojů v knihovnách v ČR
Praha, 9. 3. 2005 - program, prezentace
 • Seminář hudebních knihoven. Hradec Králové, 21.10.2004 Prezentace ve formátu PPS
 • Setkání účastníků neformálního konsorcia. Praha, 7.9.2004 a Brno, 8.9.2004 Prezentace ve formátu PPS

Školení

Články

 • NOVÁ, Hana. 10. mezinárodní konference knihovnických konsorcií. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 2008-12-09]. Dostupný na www: <http://www.ikaros.cz/node/5120>. ISSN 1212-5075.
 • NOVÁ, Hana. Zápisky z Frankfurtu 2008 II. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 2008-11-21]. Dostupný na www: <http://www.ikaros.cz/node/5068>. ISSN 1212-5075.
 • NOVÁ, Hana. 9. mezinárodní konference knihovnických konsorcií. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 2007-12-14]. Dostupný na www: <http://www.ikaros.cz/node/4394>. ISSN 1212-5075.
 • NOVÁ, Hana. Přístup k elektronickým informačním zdrojům v knihovnách ČR. ItLib. 2006, roč. 10, č. 3, s. 9-13. Přístup z: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib063/nova.htm>. ISSN 1335-793X.
 • KATOLICKÁ, Barbora; NOVÁ, Hana. 8. mezinárodní konference evropských knihovnických konsorcií. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 2006-11-02]. Dostupný na www: <http://www.ikaros.cz/node/3688>. ISSN 1212-5075.
 • NOVÁ, Hana. Mezinárodní konference o knihovnických konsorciích ICOLC. Ikaros [online]. 2005, č. 6 [cit. 2006-12-12]. Dostupný na www: <http://www.ikaros.cz/node/1974>. ISSN 1212-5075.
 • NOVÁ, Hana. Databáze EBSCO díky podpoře z programu 1N přístupná do roku 2008. Ikaros [online]. 2004, č. 8 [cit. 2008-12-12]. Dostupný na www: <http://www.ikaros.cz/node/1740>. ISSN 1212-5075.
 • ŠŤASTNÁ, Petra. Odborný seminář Dostupnost elektronických informačních zdrojů v knihovnách v ČR. Ikaros [online]. 2005, č. 4 [cit. 2008-12-12]. Dostupný na www: <http://www.ikaros.cz/node/1875>. ISSN 1212-5075.
 • ŠŤASTNÁ, Petra; NOVÁ, Hana. Šestá konference ICOLC. Ikaros [online]. 2004, č. 12 [cit. 2008-12-12]. Dostupný na www: <http://www.ikaros.cz/node/1814>. ISSN 1212-5075.
 • NOVÁ, Hana. Program eIFL Direct v českých knihovnách v letech 2000-2003. Národní knihovna. 2004, roč. 15, č. 2, s. 92-95. ISSN 0862-7487. Dostupné též na www: <http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0402/0402092.html>.

Účast na mezinárodních konferencích

| Nahoru |


 Petra Šťastná