Multilicence pro vstup do databází EBSCO

Narodni knihovna CR   EBSCO Publishing

Další zaregistrované knihovny,

které mají díky laskavost fy EBSCO i nadále přístup do databází

Univerzitní a vysokoškolské knihovny | Krajské knihovny  | Městské knihovny | Muzea, galerie. archivy | Lékařské knihovny | Výzkumné ústavy | Ústavy AV ČR | Ostatní

Univerzitní a vysokoškolské knihovny

Počet: 10

Krajské knihovny (bývalé SVK)

Počet: 4

Městské knihovny

Počet: 81

Muzea, galerie, archivy

Počet: 7

Lékařské knihovny

Počet: 39

Výzkumné ústavy

Počet: 12

Ústavy Akademie věd ČR

(Zaregistrované samostatně)

Počet: 36

Ostatní (odborné, školní, nadační, státní správa atd.)

Počet: 27

Celkem: 216 institucí

Knihovny zapojené do projektu

| Nahoru |


 Petra Šťastná